С над 4,4 млн. лв. асфалтират пътища в Петрич, кметът Бръчков: Ще строим жилища при бившия стрелбищен комплекс, след като общината го придобие

Димитър Бръчков

Петрич ще се свързва с всички села от район Подгорие с нов, по-кратък маршрут, след като беше защитен проект за асфалтиране на стария път между града и село Беласица, откъдето ще се прави и връзката с главния път за Подгорието. Проектът на община Петрич е по ОП „Развитие на селските райони” на обща стойност  4 420 534 лв. Проектното предложение включва цялостна рехабилитация, в това число полагане на нова асфалтова настилка на четири възлови участъка от общинската пътна мрежа и всичко, свързано с прилежащата пътна инфраструктура. Това са: пътят Петрич – Беласица (пътят от черквата „Св. Петка” до разклона за село Беласица); пътят Скрът-Габрене; пътят Габрене-Златарево; пътят от с. Гега до отклонението за Чурилово. Това са общо около 10 км общинска пътна мрежа. Пътят от град Петрич до село Беласица никога не е бил асфалтиран. Той започва от кв. „Бухото” и излиза под отбивката за с. Беласица, при главния път за Подгорието. Общата дължина на трасето е близо 4 км, габаритите на пътя ще са между 3 м и 6 м. За да се избегне необходимостта от отчуждителни процедури, пътят е проектиран така, че на места има и стеснени участъци. „Според проекта за Общ устройствен план на община Петрич около този път е предвидено жилищно строителство на определена височина. Освен това правим постъпки бившият стрелбищен комплекс, сега държавна собственост, да бъде придобит от община Петрич и в този район да се заложи още както жилищно, така и индустриално строителство”, обясни кметът Димитър Бръчков. За другите три пътни отсечки по проекта – Скрът-Габрене; Габрене-Златарево; с. Гега до отклонението за Чурилово, където има само черен път, също е предвидено цялостно асфалтиране. За село Гега е заложено и разширяване на урбанизираната територия по ОУП, тъй като има заявени инвестиционни намерения в областта на туризма. В този район е и чуриловският манастир „Св. Георги”, който е сред посещаваните туристически обекти. „Като цяло с реализирането на този проект решаваме кардинални проблеми с пътната инфраструктура. Избрани са тези отсечки, защото отговарят на условията по програмата”, обобщи кметът Димитър Бръчков.