Съдът в Петрич върна обвинителния акт срещу бившия секретар Туфчо Сандъкчиев

Туфчо Сандъкчиев

Районен съд – Петрич върна обвинителния акт срещу бившия секретар на община Петрич Туфчо Сандъкчиев, обвинен, че е принудил служител да напусне общината заради различни политически възгледи. Секретарят на общината по времето на Вельо Илиев бе арестуван за упражняван натиск върху служителя Манастарлиев. При анализа на обвинителния акт съдебният състав достигнал до извода, че той е изготвен в разрез с разпоредбата на чл. 246, ал. 2 НПК, което налага прекратяване на съдебното производство и връщане делото на Районна прокуратура – Петрич за изготвяне на нов обвинителен акт. Разпореждането подлежи на обжалване и протестиране в 7-дневен срок пред Окръжен съд – Благоевград.