Съветниците в Самоков решават съдбата на Образописовата къща, състоянието й е плачевно

Къщата отвън

 

В къщата е роден и е творил самоковецът Никола Образописов

 

Съдбата на Образописовата къща в Самоков е в ръцете на съветниците. На предстоящата сесия те ще разгредат докладна, свързана с кандидатстване на община Самоков за външно финансиране с проект: „Посланието на иконите от древността през погледа на съвремието“ по програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия. Обект на проекта е Образописовата къща. Това е една от малкото възрожденски къщи, останали собственост на община Самоков, и възстановяването й ще обогати списъка с атрактивни туристически обекти.

Съветниците в Самоков

Докладната е минала през постоянните комисии на съветниците и е изготвено проекторешение, което ще се гласува на заседанието в четвъртък. Предлага се ОбС да даде съгласие община Самоков да бъде водещ партньор с проекта „Посланието на иконите от древността през погледа на съвремието“. В проекторешението за сесията се предлага Общинският съвет да декларира, че активите се предоставят за свободно право на ползване за целите на проекта за най-малко в продължение на 5 години след приключване на дейностите по проекта, също така Общинският съвет трябва да декларира, че дава съгласието си за инсталиране на оборудване върху общинска собственост за целите на проекта, като активите са предоставени за безплатно ползване за най-малко 5 години след приключване на дейностите по проекта.

Днес е запазена само част от стенописната украса на къщата

Общински съвет – Самоков трябва да гарантира готовността на общината в случай на одобрение на проекта да осигури временно средства от собствени (трети) източници до възстановяването на разходите им от програмата. Общинският съвет трябва да потвърди, че обектът на интервенция за извършване на СМР дейности по проекта е къщата музей. Предстои съветниците в четвъртък да вземат решението. На сесията вероятно ще стане ясна и стойността на проекта.

За къщата, историята и фамилията данни дават от Истроическия музей в Самоков в текст, чийто автор е Невена Митрева. Никола Иванов Образописов е един от видните възрожденци – будители на Самоков. Роден е на 7 август 1829 г. в Самоков, син на зографа Иван Иконописец и самият той зограф, патриот и борец за независима българска църква и за чистота на българския език. Неговата водеща роля в епохалните народни вълнения за изгонване на гръцките митрополити от катедрата на Самоковска епархия с възгласи „некеме гръчки” е отдавна оценена от историците на Самоков. В града е запазено ценно материално свидетелство – Образописовата къща, принадлежала на едни от най-изтъкнатите представители на Самоковската художествена школа – зографите Иван Николов – Иконописец (1795-1854) и сина му Никола. Според изследователката на творчеството на Никола Образописов Евдокия Петева-Филова (1901-1973) тази къща е построена или купена от Иван Иконописец – баща и е родната къща на Образописов-син, който я възобновил, разширил и украсил със стенописи. В своята монография тя цитира спомени на дъщерята на Никола Образописов, Райна, 85-годишна, с която се е срещала по време на своето изгнание в Самоков (1957-1973). В монографията е публикувано пълно описание на къщата и двора. В този период (50-60 г. на XX в.) вече е била разрушена частта с кьошка (балкон) и стаите от източната страна. Според Райна: „Дворът на къщата ни беше голям, с кладенец, с много дървета и пъстри цветни лехи и чемшири. От всички страни бе заграден със зидани варосани дувари”. Тези стени на дуварите са били изписани с екзотични пейзажи, сцени от Езоповите басни и др. Според дъщерята от пътната порта до бунара (кладенеца) били нарисувани фигури на музиканти във френска военна униформа, които свирят на духови инструменти със странни форми – змии, птици, дракони. До самия вход на двора откъм улицата имало яхър (конюшня, обор), а също и дюкян (магазин), в който Образописов продавал икони и щампи. Днес е запазена само част от стенописната украса на къщата. Архивни снимки дават представа за цялостния й вид. Според Райна Образописова запазената днес част от къщата е строената от Никола Образописов. Тя я нарича „горната част на къщата”. Запазената строителна субстанция е изключително ценна с автентичните си части, с хамама, стенната печка и особено с т.нар. мутвак – кухненската част на къщата. Не е случайно, че източната част на къщата е срутена – тя е или от края на XVIII в., или от началото на XIX в., ако приемем, че роденият в с. Продановци Иван Иконописец е купил готова къща при идването си в Самоков.

Домът на Никола Образописов е обявен още през 1928 г. за старина, през 1972 г. получава статут на паметник на културата с местно значение, а през 2008 г. – статут на архитектурно-строителен и художествен вид с категория национално значение. Къщата е в плачевно състояние въпреки спорадичните опити за реставрация.