След жалба до КЗК: Фирмата на В. Чорбаджийски и П. Байкушев прекрои поръчка на община Банско за укрепване на р. Глазне за 628 769 лв.

Георги Икономов

От курортната община удължиха срока за получаване на оферти, ще броят на ожалилите се бизнесмени 2530 лв. такси и адвокатски хонорар

Васил Чорбаджийски и Петър Байкушев, управители на фирмата „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев” ООД, прекроиха обществена поръчка на община Банско за 628 769 лв. След жалбата на фирмата от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отменят като несъобразно решението на община Банско за откриване на публично състезание с предмет. „Изграждане на подпорни стени по двата бряга и укрепване на дъното на р. Глазне през гр. Банско от км 0+000 до 0+520, моста на ул. „Н. Геров”. Освен това курортната община ще трябва да заплати на фирмата направените разноски в размер на 2530 лв., включващи заплатена държавна такса в размер на 850 лв. и заплатено адвокатско възнаграждение за 1680 лв.

Градоначалникът на Банско Георги Икономов стартира в края на януари обществената поръчка за изграждане на подпорни стени на двата бряга и укрепване на дъното на река Глазне за 628 769 лв. без ДДС. С жалбата си до КЗК „Монолитстрой- Чорбаджийски, Байкушев” ООД иска временна мярка „спиране на процедурата”.

С решение на КЗК от 1 март жалбата първоначално е отхвърлена, н пък минава при повторно разглеждане в средата на месеца. Така след решението на КЗК се удължава срокът за подаване на оферти. Общата продължителност на всеки от сроковете, изтекли  до момента на спирането на процедурата заедно с новоопределения удължения срок, е не по-кратка от първоначално обявения срок, обявен от възложителя.

Срокът за получаване на оферти и участие се удължава до 30 март. Офертите ще се отворят на 2 април.