Цветан Цветанов: В Бюджет 2018 правителството показва загриженост за сектор “Сигурност”

Комисията по вътрешен ред и сигурност разгледа законопроекта за държавния бюджет и по-точно в частта му за МВР. Представеният проект бе приет на първо четене. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев обясни, че по техни разчети МВР има нужда от близо 185 млн. лева допълнително, но Министерство на финансите спрямо направените разчети ще отдели 55 млн. лева за 2018 г. От опозицията възразиха на това намерение и посочиха, че това е крайно недостатъчно. Председателят на комисията Цветан Цветанов обясни, че Министерство на финансите не е бездънна яма и не може всеки, който иска да вади и да дърпа. „Ние винаги сме твърдели, че служителите на вътрешното министерство заслужават повече, но факт е, че за сектор “Сигурност” правителството показва загриженост, тъй като има предвидени 100 млн. лева повече за Министерство на отбраната и 55 млн. лева за МВР“, подчерта той. Вътрешният министър обясни, че трябва да бъде намерен най-добрият баланс за разпределение на средствата. Също така трябва да бъде запазена тенденцията всяка година МВР да получава повече средства.

По време на дебатите за кратко в залата възникна технически проблем с електрозахранването, което опозицията разчете като знак.