US генерал обяви: До няколко години ще воюваме в Космоса

Генерал Голдфайн

 

Генерал Дейвид Годфайн от ВВС на САЩ заяви, че страната му трябва да се готви за космически войни, които вероятно ще се водят до няколко години. За да бъдат готови за това, САЩ трябва да вложат немалко средства в нови технологии и обучение на личния състав.

Генерал Голдфайн, който е началник-щаб на американските военновъздушни сили, имаше изказване на симпозиум на военни и бе цитиран от Space news.

“Трябва да започнем да мислим за космическото пространство в същите понятия, които използваме за въздушното пространство днес. Дойде време за нас като американски военни да създадем превъзходство в Космоса със същото усърдие, с което създадохме и превъзходството си във въздушното пространство на планетата ни“, каза още той. Според него ВВС на САЩ трябва да започнат да се готвят за въздушни, космически и кибервойни, за да имат пълна представа за ставащото по време на бойни действия.

Генералът съобщи, че вече е дадена задача на офицери от ВВС да подготвят програма за обучение на хора за бъдещите космически сили на САЩ. Според него за 2019 г. за космически военни програми в бюджета на страната са предвидени 8.5 милиарда долара.