Узаконяват отглеждането на канабис у нас, ама не съвсем…

 

С подаване на заявление по установен образец земеделците в България ще могат да отглеждат легално канабис. Това заяви пред БНР Стефка Дамянова, експерт от Министерството на земеделието. Ведомството ще издава разрешително, което ще важи една година и ще дава право на стопаните да сеят само една реколта на точно определена площ. Това е регламентирано в проектонаредба, публикувана на интернет страницата на Министерството на земеделието. Над 1000 дка са площите, засети легално с канабис у нас.

“След засяване се предвижда в проекта на наредбата да се информира съответната областна дирекция на МВР за извършена сеитба, като се предостави и копие на издаденото разрешение и съответно информация за местонахожденията на засетите площи”, допълни още Дамянова.

Канабисът се прилага в медицината при различни болести, например срещу гадене и за повишаване на апетита при пациенти с рак и СПИН, при ревматизъм, както и множествена склероза.

Отглеждането на марихуана в България не се легализира. Това заявиха за OFFNews от Министрерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) по повод публикациите.

Откъде идва обаче разминаването?

Агроминистерството наистина пусна проект на нова наредба, регламентираща отглеждането на коноп. Тя обаче само се синхронизира с евродирективите и на практика преповтаря изиквания, които у нас са в сила още от 2001 г. Въпросната наредба на МЗХГ регламентира отглеждането на канабис за земеделски цели – фураж, влакно и т. н., но само за сортове със съдържание на психотропната съставка тетрахидроканабинол под 0,2 тегловни процента. Тази “трева” просто не става за пушене.

Съдържанието на психотропната съставка подлежи на контрол. В случай че тетрахидроканабинолът е над 0,2 тегловни процента, произведените количества се изземват и унищожават.

Отглеждането на марихуана за каквито и да е други цели – козметични, медицински или за лична употреба остава забранено. Същото важи и за вноса и износа на семена и листна маса от растението. Изключения се допускат за малки количества за научноизследователски цели, гласи Законът за контрол върху наркотичните вещества.