ЮЗДП – Благоевград: В местностите Равна шума и Лъката над с. Каменик няма незаконна сеч

 

Районът е с висока концентрация на посегателства от системни нарушители, постоянно се наблюдава и проверява, признаха от ведомството

В местностите Равна шума и Лъката над бобошевското село Каменик няма незаконна сеч, твърдят от ЮЗДП – Благоевград, във връзка с информация във в. „Вяра”, касаеща бракониерски посегателства в горите в района.

„Във връзка с публикация във вестник „Вяра“ от 10.10.2017 г. със заглавие „Стотици дървета са изсечени в Бобошевско, Бобовдолско и Дунишко, Никола Малинов от Блажиево: Организатор е бившият лесничей Георги Соколов, за него са работили 10-ина души, дължи им по 200-600 лв., давам го на прокурор”, Югозападното държавно предприятие предоставя следната информация:

По разпореждане на директора на ЮЗДП беше извършена проверка на терен на твърденията на подателя на сигнала Никола Малинов. Комисията установи, че две от посочените местности в сигнала – Равна шума над с. Каменик и Лъката, над махала „Верница“, на 3 км от с. Каменик, попадат в отдели, които са държавни горски територии и за тях има редовно издадени позволителни за сеч. Това са обекти, предвидени от ТП „ДГС Дупница” за ползване от местно население. От първия обект са добити и предоставени на домакинствата 87 пространствени куб. метра дърва за огрев от акация. От втория обект са отсечени за местно население 16 пространствени кубически метра дъбови дърва. И на двете места сечта е изведена нормално.

Третата местност, визирана в сигнала – в близост до лентата над бобовдолското село Мали Върбовник, попада в отдел, който е частна собственост. ЮЗДП стопанисва държавните гори в 7 области на страната, поради което не би могло да коментира и да носи отговорност за нарушения в частни горски имоти”, се казва в писмо до редакцията от ЮЗДП.

Пиарът на ведомството Снежана Паскалева уточнява: „Районът, посочен в публикацията, е с висока концентрация на посегателства, които в повечето случаи са дело на системни нарушители. Поради това по разпореждане на ръководството на ЮЗДП този район е обект на засилено наблюдение, постоянни проверки и денонощни дежурства”.

„По отношение на бившия горски стражар в ТП „ДГС Дупница” Георги Соколов, както е известно, той беше уволнен на 01.09.2017 г. Наказанието беше наложено за допуснати нарушения при експедиция на дърва за огрев и издаване на превозен билет с неточни реквизити”, допълват от ЮЗДП.

Припомняме, че преди дни животновъдът от с. Блажиево Н. Малинов сигнализира, че в споменатите местности е извършвана незаконна сеч, при която са изрязани стотици дървета. Малинов бе категоричен, че браконирската сеч е извършвана от бивши горски в района Георги Соколов.