Жителите на Рибново прочистват питейна вода с активен въглен, управителката на ВиК-Благоевград Росица Димитрова: Проблемът с водоснабдяването е решим, но и местната власт трябва да прояви ангажираност

 

Жителите на гърменското село Рибново монтират филтри с активен въглен на входящите водопроводни тръби в къщите си, за да пречистват водата за пиене, готвене, пране и други домакински нужди.

Така изглежда водата, която ползват жителите на Рибново.

Един такъв филтър струва 20 лева, а подмяната му е задължителна след месец-два ползване, тъй като бързо се задръства. “При подмяна на филтрите намираме червеи, листа, комари, мухи и до змийчета”, коментираха жители на  Рибново. Независим инициативен комитет събра подписка и разпрати декларация за състоянието на водата до ресорните министерства и институции. Последва отговор от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в който се констатира: “Водоснабдяването на с. Рибново, община Гърмен, се осъществява чрез водоснабдителна система (ВС) „Илистен“, включваща подземен водоизточник, довеждащ етернитов водопровод с дължина 3,5 км и напорен водоем с обем 300 куб. м.

Росица Димитрова

Необходимото максимално водно количество за с. Рибново възлиза на 16 л/сек. Поради ниския капацитет на водоизточника утвърденият експлотационен ресурс на водовземното съоръжение е 3,29 л/сек, който е значително по-малък от необходимия. Изграденият от община Гърмен довеждащ водопровод с дължина 15 км за допълнително водоснабдяване, захранван от речно водохващане „Въщица“, е без разрешително за водоползване, с недоизграден и невъведен в експлоатация напорен резервоар.”

Година след този отговор водата в селото продължава да не достига според местните хора. Жителите на Рибново получиха и паралелен отговор с този на МОСИВ и от директора на ВиК –Благоевград Росица Димитрова, която заяви, че и тогава, и сега водоснабдяването на Рибново продължава да се осъществява изцяло по стария водопровод. Дружеството има разрешително за водоползване от ВС „Илистен“, като четири пъти годишно се прави постоянен и веднъж годишно периодичен мониторинг за качеството на питейната вода. „Досега не сме имали отклонения в нормите – нито на водоизточника, нито в населеното място“, заяви още Димитрова. Припомняме, ВиК директорът Росица Димитрова съобщи миналата годинаи, че в нейното ведомство не е постъпил нито един сигнал за замърсяване на питейната вода от жители на Рибново.

Новият водопровод в гърменското село Рибново бе открит официално в края на 2008 г. Строителството премина под ръководството на община Гърмен и в частност от тогавашния общински кмет Ахмед Башев. Съоръжението бе открито от Ахмед Башев и тогавашния министър на регионалното развитие Асен Гагаузов с уверението, че с него се решава 20-годишен проблем на местното население. Оказа се обаче, че вече 9 години  по-късно това не решава проблемите с водоснабдяването на жителите на Рибново, защото цялостният проект не е бил реализиран, твърдят местните жители. Изпълнен е само първият етап, включващ изграждане на едно от общо три речни водохващания и довеждащ водопровод.

„Дори някой да се опитва да прехвърли отговорността върху ВиК, категорично дружеството няма да приеме съоръжения, които не отговарят на нормативните изисквания. Дали сме  становище с над 40 забележки към изпълнителя по време на приемателна комисия за новия резервоар в Рибново, които трябва да се отстранят, за да може обектът да бъде въведен в експлоатация. Проблемът с водоснабдяването на Рибново е решим, но трябва да се прояви ангажираност и ефективен контрол от страна на местната власт“, е категоричният отговор на управителя на ВиК – Благоевград.