4 училища в Кюстендил не могат да попълнят паралелките си, ПГ по селско стопанство най-зле, бившият възпитаник Илко Стефанов: Дребно земеделие къща не храни

За още три градски училища Общинският съвет гласува разрешение за т.нар. маломерни паралелки

 

10-те момчета, излезли като фермери от учебното заведение, се отказаха от абитуриентска поради липса на средства

4 кюстендилски училища закъсаха за ученици, не могат да напълнят паралелките си. „Кюстендилската Професионална гимназия по селско стопанство „Св. Климент Охридски”, която се намира по пътя към градския траурен парк, май също върви към небитието“, коментират родители.

ПГ по селско стопанство в Кюстендил

Поводът е гласуването днес на заседанието на Общинския съвет на две паралелки с ученици под допустимия минимум. Докладната записка, внесена от името на кмета Петър Паунов, е изработена по предложение на директора на ПГ. Паралелката в 9. клас ще е с 13 ученици, а в 12. – с 11 ученици.

„Дребно земеделие къща не храни“, а средства за купуване на земя нито ние, нито родата има“, обяснява края на интереса към едно от най-старите училища в Кюстендил завършилият миналата година Илко Стефанов.

В ПГ по селско стопанство учат предимно деца от ромски произход. Миналата учебна година 10-те момчета, завършили специалността „Фермер-земеделец“, се отказаха от абитуриентския бал по финансови причини.

Като полезна, но нискодоходна определят професията и учители от ПГ. Според тях е жалко, защото училището е с многогодишна традиция. Началото е през 1897 г., когато с указ на княз Фердинанд в Кюстендил се открива Низше практическо овощаро-лозарско училище с двегодишен курс на обучение. От 1928 г. то функционира като Практическо овощарско училище. Става Селскостопански техникум през 1952 г., след 1998 г. е преобразувано в Професионална гимназия по селско стопанство.

За още три градски училища Общинският съвет гласува разрешение за т.нар. маломерни паралелки. В ОУ „Хр. Ботев – паралелка с 14 ученици в трети клас и 11 – в четвърти, в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – две паралелки 5. клас с общо 32-ма ученици, в ОУ „Ильо войвода – две паралелки 3. клас с общо 26 деца.