Кметът Калин Гелев: Кандидатстваме за 400 000 лв. за обновяване на стадиона в Сапарева баня, водещ спортен клуб иска да изгради модерна база

Кметът Калин Гелев (вдясно) обясни, че водещ спортен клуб иска да изгради модерна база на стадиона

 

Два емблематични за Сапарева баня общински имота ще бъдат разделени на отделни парцели чрез изменение на техните подробни устройствени планове (ПУП) и плановете за регулация (ПР), реши Общинският съвет (ОбС) в курорта. Единият терен е пред Спешния център, а другият – на градския стадион. Предложението на кмета Калин Гелев провокираха доста дебати. Част от терена на поликлиниката ще бъде отделена и до входа откъм главната улица ще се обособи нов имот. Костадин Николов от партия „Отечество” попита: „Какви са намеренията по отношение на новообразувания имот с площ около 250 кв. м? Действително общината е затруднена финансово”, каза съветникът.

Костадин Николов (вдясно) изрази съмнения, че разделянето на имотите няма да доведе до подобряване

„Никой не е казал, че имотът ще бъде продаден. Той може да бъде отдаден на концесия, може и да бъде отстъпено правото на строеж. Отделянето на имота ще улесни и движението на линейките, влизането и излизането им, защото самият вход на парцела за баня и поликлиниката ще бъде разширен. Да, има поставяеми търговски обекти по схема, одобрена от главния архитект, всички вие сте проверявали и казвали, че не е най-доброто състояние и не е най-добрият момент в този си вид да бъдат поставени. Това е имот, който така или инече в по-голямата част се ползва, остават около 199 кв. м, не 250 км. м, и който в момента нито носи приходи, нито може да се експлоатира според мен по най-правилния начин”, бе отговорът на градоначалника. „Според мен трябва да има графика, на която да бъде нанесен входът на имота и евентуално тогава да бъде направена преценка и да бъде гласувана докладната”, отбеляза Николов. Той предложи гласуването по докладната да бъде отложено, което не се прие от мнозинството.

Във връзка с докладната за стадиона кметът Гелев обясни, че идеята е да се подобри състоянието на базата, намираща се в тежко състояние. Посочи, че общината може да кандидатства с проект пред ДФ „Земеделие” за финансиране до 400 000 лв., да се изгради още една козирка, да се обособят 140-150 паркоместа и да се направи още един вход, за да се спазят изискваниятана наредба, налагаща да има отделни входове – за линейка и пожарна.  От мнозинството на ГЕРБ посочиха още, че общината трябва да се използва възможността да кандидатства с проект пред фонд „Земеделие”, тъй като срокът приключва.

Стана ясно още, че стадионът най-вероятно ще бъде концесиониран. Освен това към съоръжението има проявен интерес от инвеститор. „Има заявен инвеститорски интерес. Водещ спортен клуб от  България иска да възстанови и изгради база, която да отговаря на най-съвременни критерии, и самото игрище да е с олимпийски размери – 110/68 м, за да може водещи отбори да провеждат тренировки тук. Нашето игрище за жалост не отговаря на изискванията, ще се наложи малко да го поразширим, малко да го подобряваме. Кандидатстваме ли с целия терен, няма какво да включим в този проект”, обясни Калин Гелев.