Обединението на Георги Савов и Димитър Атанасов „Пазари Петрич” ДЗЗД строи пазара в Петрич, предложи най-ниска цена от 977 777,77 лв.

Новият зеленчуков пазар на Петрич ще строи обединението „Пазари Петрич” ДЗЗД, която е имала най-добро техническо предложение и е предложила най-ниска цена – 977 777,77 лв. без ДДС. Решението за избор на изпълнителя беше подписано днес. Обединението се състои от две фирми от София – „Кари – 10“ ЕООД с управител Георги Савов, и „Манкаура“ ЕООД, с управител Димитър Атанасов. Другите участници в обществената поръчка бяха „Бул Еврометал“ ДЗЗД, „Монолит – 21 – Андонов и Захов“ ООД и „Стройкомерс“ ЕООД. Проектът за нов зеленчуков пазар на Петрич ще се изпълни, след като кметът Димитър Бръчков договори финансиране при срещи и разговори в Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Новият проект за зеленчуков пазар предвижда осигуряването на 136 търговски места, докато предходният е бил само за 78 търговски места, пише струма24. Конструкциите, които ще се ползват за изграждането на пазара, са опростени и олекотени. Разполагането им ще бъде двуредово, а самата улица на новия пазар – павирана. Преди това ще се подмени водопроводът й. Предвидено е локално осветление на обекта, плюс улично осветление. Новият зеленчуков пазар на Петрич ще има 25 паркоместа, от които 5 за микробуси.