Община Перник спаси половин милион лв. от хазната за неустойки, спечели делото с фирмата на  Юлиян Георгиев за изграждането на модерен подземен паркинг

 

Делото на фирма „Джи енд Джи груп”, проточило се във времето, приключи окончателно, при това в полза на община Перник. Така от местния бюджет няма да бъде изваден половин милион лева неустойки каквато претенция имаше фирмата. Дружеството с управител Юлиан Георгиев  твърдеше, че инвестиционното намерение за изграждането на модерен подземен паркинг в района на т.н.Руски битак в центъра на Перник, зад бившето кино «Кракра», не е реализирано заради наличието на подпочвени води в района,  който е в непосредствена близост до коритото на река Струма, и сгрешена квадратурата на терена.

Още преди време градоначалникът поясни пред минипарламента казуса. С Акт №2219 за частна общинска собственост, съставен на дата 30.08.2001г., е актуван терен, представляващ парцел  VІІІ в кв.№1 по регулационния план на гр.Перник – ЦГЧ, отреден за паркинг с площ 1800 кв.м.. На това място се намира т.нар. паркинг зад кино „Кракра”. Предвид гореизложеното, собствеността на обекта е частна общинска собственост. През 2007г. за същия терен е учредено право на строеж с договор №120/03.10.2007г. на „Джи енд Джи груп“ ЕООД, с управляващ Юлиан Борисов Георгиев. Правото на строеж не е реализирано. Приобретателят на правото на строеж има претенции относно предмета на договора, относно учредяването му и  са тръгнали съдебните дела. Фирмата, в полза на която е дадено правото на застрояване на подземни  гаражи, е внесла 200 000 лв. в Община Перник, а претенциите й за обезщетение предвид нереализирането му са за 500 000 лв. Общината е предприела мерки за осигуряване на предпоставките и за премахване на всички съществуващи пречки за изпълнение на договор №120/03.10.2007г..

Кметът Вяра Церовска още преди време, в отговор на питане на общински съветник, поясни, че в случая реално става дума за два проблема. Единият е свързан със собствеността – теренът е общински. Това бе първото дело, заведено срещу общинската администрация от „Джи енд Джи груп” и то първо бе спечелено. Второто дело касае парите, които фирмата иска от Общината, затова, че не е могла да изгради съоръжението. Община Перник е приложила документи, представени в съда, доказващи, че такъв паркинг би могъл да бъде направен, но фирмата не е реализирала правото си на строеж и няма основание да иска въпросното обезщетение от половин милион лева. И този спор вече е приключил и общината дотук печели делото по всички инстанции. Предстои да се произнесе последната. Тя най-вероятно също ще се произнесе в полза на общината, тъй като искането на «Джи енд Джи груп» е обявено като нищожно, има и давност върху исканите средства, поясни кметът Церовска.

Любомира ПЕЛОВА