Съветниците отпускат 4000 лв. за лечението на жестоко пребития Станислав Чаушки в Благоевград, закриват юндома

ОбС Благовеград

ОбС ще гласува удостояването на Мая Нешкова със званието „почетен гражданин”

 

4000 лв. финансова помощ ще бъде отпусната от ОбС – Благоевград в помощ на Станислав Чаушки, който пострада тежко в жестокия побой, нанесен му в нощта на 16 срещу 17 юни в града. Парите за Станислав трябва да отидат за погасяване на разходите по операциите и рехабилитацията му.

Станислав Чаушки

Съветниците ще отпуснат еднократна финансова помощ на жители на община Благоевград, съгласно приетите от Общинския съвет критерии и целеви групи. Общинските съветници ще гласуват предложение относно удостояване със званието „почетен гражданин на Благоевград“ на Мая Нешкова за принос в развитието на съвременната българска музика и култура и популяризирането на Благоевград по повод 60-годишния ѝ юбилей.

В дневния ред е включено и предложение за закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Св. Николай Мирликлийски“ от 01.01.2018 г. Към момента в дома има едно дете, настанено на постоянна грижа, осем деца на седмична грижа и четири деца на дневен престой. За всички тях текат процедури за реинтегриране в семейства или в среда, близка до семейната. Базата на дома ще бъде преобразувана в център за друг тип социални услуги за деца с увреждания.