Sunday, July 14, 2024
HomeРегионСамоковБез знанието на ОбС в Самоков: Преместваеми обекти с по 20 кв....

Без знанието на ОбС в Самоков: Преместваеми обекти с по 20 кв. м. се превръщат в трайни постройки от по 200 квадрата, съветници питат: Законни ли са кръчмите в Туристическата градина?

 

Ключова тема в работата на Общинския съвет на заседание  бе кой, по какъв ред и на какво основание допусна презастрояването на Туристическата градина в Самоков  и пренаселването й със заведения. Този въпрос зададе общинският съветник от сдружение „Самоковци за Самоков“ д-р Димитър Панев  на октомврийската сесия на народните избраници. Отговор на поставения въпрос даде арх. Клинчева. От него стана ясно, че на 12.07.1999 г. са издадени три разрешения за поставяне на преместваеми търговски обекти. Печелившите са съответно бистро „Габи“ – разрешение №38 за поставяне на преместваем обект с площ 20 кв.м., „Чардаците“ – разрешение №37 за обект от 20 кв.м. и „При Соте Диамант“ – разрешение №36 за обект от 60 квадрата. Впоследствие, с поредица от анекси към първоначално сключените договори, площите набъбват близо 10 пъти, а преместваемите обекти се превръщат в трайни постройки, здраво закрепени върху бетонни фундаменти. Последните анекси са от 2016 г., сиреч през втория мандат на настоящия кмет Владимир Георгиев. Съгласно него, бистро „Габи“ вече е върху 138 квадрата,  „Чардаците“ – 198 кв.м., „При Соте“ -192 квадрата. В информацията си арх. Клинчева уточни, че съгласно изискванията на закона максимално допустимия процент на застрояване е 1% и при 80% залесена площ.

Главната архитектка Надежда Клинчева отговори на въпрос на съветника Панев за застрояване на Туристическа градина в Самоков . „Има одобрен план който дава право за ползване на право за ползване на обекти и със следващо решение им е дадено право за разширение на преместваеми обекти.“

Докладваните данни от арх. Клинчева предизвикаха смях у съветниците, на който Клинчева отговори, че е длъжна да им изчете подготвената информация. Има и временни обекти – докладва още Клинчева. В момента е в процедура нов план, който предвижда нови обекти. Д-р Панев поиска да бъдат уточнени терените, защото са планирани като преместваеми обекти, а са изградени заведения от железобетон. „Процентът на застрояване е много по-голям“ – констатират съветниците. „Туристическата градина не е това, което беше. Аз не я харесвам“ – коментира съветникът д-р Панев. „В годините постоянно се е получавало разширение“ – потвърди арх. Клинчева.

„Това може да стане само с разрешение на Общински съвет. Имало ли е такива решения? Нека гражданите преценят какво се е случило“ – заяви  д-р Панев. „Нека им вземат и гробищата“ – присъедини се към дискусията инж. Петър Георгиев.

„Няма решение на Общинския съвет. Това е правено с анекс“ – потвърди Силвия Стойчева.

„Това законосъобразно ли е“, продължи да пита д-р Панев.

Светлана Атанасова от Реформаторски блок също проследи хронологията на деянието и многократно подчерта, че решения на Общинските съвети по въпроса никога не е имало.

„Ние знаем, че Туристическата градина е била една от гордостите на нашия град и че е създадена преди повече от 100 години. Създавана е със специални растителни видове. На днешното заседания говорим за 99-а година. По груби сметки без решение на Общински съвет са дадени три петна – „Бистро „Габи“ – 20 квадрата с разрешение на строеж, но няма решение на ОбС. Разрешение има за поставяне, но временен обект ли е с тухли и бетони“, попита Светлана Атанасова. Разрешението за строеж е от 2016 г. и то станало 138 кв.м. Ресторант „Чардаците“ е също само с разрешение за строеж от същия ден – 12.07.1999 г. Изглежда фамилията Малинови трайно са се заселили в Туристическата градина. След тези 20 квадрата през 2010 г. е сключен договор за наем за 198 квадрата. Механа „При Соте“, собственост на „Диамант Марияна Велчева – 2013“ не е с разрешение. Пак на същия ден – 12.07.1999 г. е със застроена площ 60 квадрата. Следват анекси и в момента с последния анекс е за 192,60 квадрата. Това изобщо не е влизало в Общински съвет. Относно тези факти, които ни предостави арх. Клинчева, като общински съветници ние трябва да излезем с решение. От 99-а година досега няма решение на ОбС по коментираните обекти – коментира Светлана Атанасова.

„Тези заведения са незаконни“, възмутиха се всички съветници.

По изчисления на съветника Емил Николов общо на 710 квадрата се разпростират кръчмите в Туристическата градина, при 67 декара сме над единия процент. Не знам как се стигнало до това“ – заяви Николов. Архитект Клинчева заяви, че изчисленията на Николов не са верни.

Остава отворен въпросът ще се изясни ли кой е виновен за това беззаконие, защото безспорно става реч за заобикаляне на закона и ще бъдат ли наказани виновниците.

При разискванията се установи, че решения на Общински съвет-Самоков за изграждане на заведения в Туристическата градина не съществуват. От 1999 до 2017 г., вече 18 години, въпросът не е поставян пред Общинските съвети за решение. Действията са на кметовете на общината за периода по чисто административен път. Формално нормативните изисквания са спазени, като са издадени разрешения за поставяне на преместваеми обекти. Кой обаче и на какво основание е подписвал анексите към първоначалните договори по време на кметуването на Ангел Немов, Ангел Николов и Владимир Георгиев следва да се изясни. Следва да се изясни и защо от преместваеми обектите станаха трайно прикрепени върху бетонови фундаменти. Какъв е размерът на наема, който заплащат?. Въобще не стана ясно и защо безконтролно, и безнаказано е допуснато многократно нарушение на изискванията на Закона.

Коментарът на д-р Панев бе категоричен, че заедно с детските кътове действителните площи на обектите са по-големи и от крайно разрешените по договорите, и че сумарно надхвърлят изискванията на закона за застрояване максимум до 1% от общата площ.

Остава отворен въпросът ще се изясни ли кой е виновен за това беззаконие, защото безспорно става реч за заобикаляне на закона и ще бъдат ли наказани виновниците.

 

RELATED ARTICLES

Most Popular