Община Бобов дол търси автобусни превозвачи по линиите за Дупница, Кюстендил, Рилски манастир, София…, поръчката е за 60 000 лв.

Елза Величкова

Процедура за обществена поръчка за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортна схема от квотата на община Бобов дол стартираха от екипа на кмета Елза Величкова. Поръчката включва обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортна схема от квотата на община Бобов дол за автобусните линии: Бобов дол – Дупница -Бобов дол; Бобов дол – Кюстендил – Бобов дол; Бобов дол-Рилски манастир – Бобов дол; гр. Дупница – Паничарево-с.Шатрово – с. Мали Върбовник – с.Голем Върбовник; гр. Бобов дол – с.Бабино-с. Мала Фуча- с. Голема Фуча -с.Бабино- с. Долистово- гр. Дупница; гр. Дупница -с.Долистово- с. Новоселяне-с. Коркина- с. Горна Козница (спирка „Друмо”); гр. Бобов дол-с.Блато-гр. Дупница; гр. Бобов дол- гр. Благоевград – гр. Бобов дол; Бобов дол- София -Бобов дол; както и линии №1 и №2 на общински вътрешноградски транспорт. Прогнозната стойност на поръчката е 59 322 лв. без ДДС, а крайният срок за подаване на оферти – 27 ноември.