Емил Илиев

Първа работна среща по проекта „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци на общините Сандански, Струмяни и Кресна“ ще се проведе в Кресна в петък.

Николай Георгиев

В срещата ще вземат участие кметовете на трите общини Кирил Котев, Емил Илиев и Николай Георгиев и експерти, за да бъде потърсена и намерена най-ефективната форма на взаимодействие и партньорство в бъдещата работа по провеждане на обществени поръчки.

Кирил Котев

Градоначалниците, ангажирани в проекта, са убедени, че третирането на битовите отпадъци по екологосъобразен и максимално ефективен начин ще допринесе за изграждането на една значително по-добра среда на местообитание за хората в трите общини.