Кметът Иван Минков и председателят на ОбС Калин Везенков

Кметът Минков: Нужните 200 000 лв. ще бъдат осигурени от финансова институция, а след изпълнение на проекта възстановена

Общински съвет-Кочериново на свое извънредно заседание даде разрешение общината да кандидатства за финансиране по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия по приоритетна ос 3 „Околна среда”.

Съветниците приеха единодушно предложението на кмета за кандидатстване по програмата, но се поинтересуваха как общината ще осигури необходимите за участие в проекта 200 000 лв. Кметът Иван Минков посочи, че нужната сума ще бъде осигурена от финансова институция, а след изпълнение на проекта възстановена.

На този етап е ясно, че община Кочериново ще предложи за терен при участие в проекта нива в близост до с. Мурсалево. Предвижда се да бъде предоставена и техника, която ще остане за ползване от общината. Кочериново ще кандидатства съвместно с две сръбски общини.

Приоритетна ос 3 „Околна среда“ има две специфични цели: „Съвместно управление на риска“ – предотвратяване и смекчаване на последствията от природни и предизвикани от човека бедствия в трансграничния регион и „Опазване на околната среда“ – повишаване капацитета на регионалните и местни заинтересовани лица за по-добро управление на околната среда и природните ресурси в трансграничния регион.

Крайната цел на програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти за разработване и изпълнение на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион на програмата, като за България това са областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил, а за Сърбия – Бор, Зайчар, Топлица, Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня. Cрокът за набиране на проектни предложения е 23 април 2018 г.