Технически инвестиционен проект за спортната зала „Арена Ихтиман” беше изготвен и предаден към Министерството на младежта и спорта за финансиране. Това стана след възлагане на процедура по ЗОП от общината. Проектът включва както изграждането на спортната зала, така и оформянето на прилежащото пространство. Теренът, който е отреден за изграждането, е общинска собственост и се намира зад блока, в който се помещава услугата „Социален патронаж“.
Идеята на инвестиционното предложение е да се изгради на общински терен спортна зала „Арена Ихтиман“, която е изцяло за спортни дейности.
Съгласно проектното предложение обслужващият блок на залата трябва да разполага с необходимите помещения за лекар, съблекални за отбор домакини и отбор гости, съблекални за съдийски състав, фитнес зала с площ 50кв.м, както и помещение за техническите инсталации. Спортната зала трябва да бъде със светла височина от 10.00 м над игралното поле за волейбол и с покрито спортно поле с размери 19.00 м/32.00 м с възможности за разполагане на игрище за баскетбол,тренировъчно игрище за волейбол, бадминтон, борба, бокс и бойни изкуства зрителските места да са от 500 до 600 седящи места.
Контактните външни улици са съществуващи, със стабилизирани нивелетни настилки и проектното решение се съобразява изцяло с тях. Всичко това предопределя и ситуационното решение на новата спортна зала, а именно – оформяне на площадно пространство на отредения терен, по начин да се използва както възможността за пешеходен достъп на зрителите от двете външни улици, така също и да се запазят съществуващите дървета на имота, включвайки ги в цялостното благоустрояване на площадното пространство.

Please follow and like us: