Заявления за кандидатстване за общинска стипендия от ученици в Самоков се подават до 9 август.
Съгласно решения на Общинския съвет община Самоков присъжда 9 стипендии в подкрепа на даровити самоковски ученици от 8-и до 12-и клас или студенти, с отличен успех и постижения в различни области. За постижения в природо-математическите науки се присъжда стипендия на името на акад. Любомир Чакалов, за хуманитарни науки – на името на Константин Фотинов, за постижения в областта на изкуствата – на името на Васил Стоин и Наум Хаджимладенов, както и стипендия за спорт. Стипендиите са в размер на 1000 лева и се изплащат в рамките на учебната 2019/2020 година. Комплектът документи включва заявление от ученика или студента, копие от бележника/академична справка с годишния успех за учебната 2018/2019 г., документи, удостоверяващи постиженията, препоръка от училището/университета или спортния клуб.
От 2016 година са обявени още две общински стипендии по 500 лева за малки спортисти – ученици от 2-ри до 7-и клас, с постижения в зимните спортове. Редът за кандидатстване е същият, като заявлението до кмета може да бъде подадено и от родител.
Удостоверенията на удостоените стипендианти на община Самоков ще им бъдат връчени на Празника на Самоков, 21 август.

 

Please follow and like us: