ПРОДАЖБИ- РАБОТА

„Автомагистрали Хемус” АД- клон Дупница, търси да назначи за обектите си технически ръководители /пътно строителство, мъже и жени/. За повече информация тел: 0701/ 5 06 40


Давам етаж от къща под наем – обзаведен. Тел.: 0892/ 348463 Веселин


„Га­ма ко­мерс“ ООД – гр. Го­це Дел­чев тър­си да наз­на­чи 5-има ра­бот­ни­ци за про­из­вод­с­т­во на то­а­лет­на хар­тия и сал­фет­ки, кан­ди­да­ти­те да са с вла­де­е­не на рус­ки език ни­во В2, 0701/ 68 444


Про­да­ва 3-ста­ен апар­та­мент в цен­тъ­ра на Дуп­ни­ца, тух­лен, вто­ри етаж. 0894 088 392


Про­да­ва бе­то­но­бър­кач­ка мно­го­фаз­на и ев­ро­па­ле­та, да­ва под на­ем по­ме­ще­ние в Кюс­тен­дил, 0877/  77 88 99


Тър­ся майс­тор за нап­ра­ва­та на на­вес. 0887/ 27 23 94


Про­да­вам двус­та­ен апар­та­мент в гр. Дуп­ни­ца, жк „Дуп­ни­ца“ бл.1, ет. 7, тел. 0897 26 08 12


Ре­монт на пок­ри­ви!Дър­ве­ни кон­с­т­рук­ции, хид­ро­и­зо­ла­ция, те­не­ке­джийс­ки ус­лу­ги, вся­ка­къв вид ке­ре­ми­ди. 0896/ 32 20 32, за це­ни: www.vipstroi.com


Продава 3-стаен апартамент в центъра на Дупница, тухлен, втори етаж. 0894 088 392


“ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ”  ЕООД

гр. Бобов дол  2670                                                                       ул. Г.Димитров               Телефон: 0702 67190                                                                   Факс:   0702 67330

Фирма „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД  търси да назначи  работници  с необходимата квалификация  за  следните свободни позиции:

 1. Локомотивен машинист
 2. Маневрист
 3. Стрелочник
 4. Машинист еснокофов багер
 5. Шофьор тежкотоварен самосвал 12 и повече тона
 6. Машинист булдозер
 7. Машинист пътно-строителни машини (автогрейдер)
 8. Сондьор
 9. Ел.монтьор А и ПСМ
 10. Ел.механошлосер
 11. Бункерист

За допълнителна информация  и контакт с нас : 0884/393 062 Ив. Шалева или на
e-mail: [email protected]


Продавам апартамент, двустаен, част от голяма къща, с двор и мазе, цена- 35 000 лв. Намира се до Градската градина в Дупница.- телефон – 0895 880 440, 0885602387

––––––––––––––––––––––––––––––––––

„Ауто Джена” ООД набира служители за продажба и поддръжка на автомобили, постоянна работа с добро възнаграждение Тел.: 0897/877 688 Стефан


 

ПРОДАВА СЕ заведение за бързо хранене с площ от 85 кв. м. Напълно оборудвана кухня и салон. Разполага с 48 седящи места вътре, + 20 седящи места отвън, изнесена топла точка (скара на дървени въглища за директни продажби, намираща се пред заведението). Продава се ведно с идеална част от земята и правото на строеж. Заведението е подходящо за организиране на семейни тържества, детски и частни партита. Цена: по договаряне