МАЛКИ ОБЯВИ

Продава: Опел Корса 1.4 бензин, 1998 година, цена 1100 лв. Тел.: 0876 337 388


Продава: Мерцедес ML – 350 газ/бензин, внос от америка. Тел.: 0899 71 96 56


Про­да­вам гар­со­ни­е­ра в жк. Бис­т­ри­ца. Тел.: 0887/ 224 717


Да­вам под на­ем ха­ле 170 кв.м за склад или за за­на­ят­чийс­ки ус­лу­ги. Тел. 0898 523 133


Из­вър­ш­вам стро­и­тел­ни дей­нос­ти, во­доп­ро­вод, мръ­сен ка­нал, кър­те­не на сте­ни, ре­монт на пок­ри­ви и др. Тел.: 0892/ 31 91 64


Про­да­вам пар­цел 721м2 с пос­т­рой­ка в гр. Ко­че­ри­но­во. Тел.: 0897/ 01 75 88


Про­да­вам дър­ве­на дог­ра­ма(про­зор­ци и вра­ти). Тел.: 0897/ 01 75 88


Про­из­вод­с­т­во на про­фе­си­о­нал­ни ка­за­ни за ра­кия с ко­ло­ни и без­ко­ло­ни, из­да­ва­не на сер­ти­фи­кат. Тел.: 0886/ 479 808


“ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ”  ЕООД

Фирма „Въгледобив Бобов дол“ ЕООД  търси да назначи  работници  с необходимата квалификация  за  следните свободни позиции:

 1. Локомотивен машинист
 2. Маневрист
 3. Стрелочник
 4. Машинист еснокофов багер
 5. Шофьор тежкотоварен самосвал 12 и повече тона
 6. Машинист булдозер
 7. Машинист пътно-строителни машини (автогрейдер)
 8. Сондьор
 9. Ел.монтьор А и ПСМ
 10. Ел.механошлосер
 11. Бункерист

За допълнителна информация  и контакт с нас : 0884/393 062 Ив. Шалева или на
e-mail: vagledobiv_bobovdol@abv.bg