Методи Чимев

Община Дупница търси изпълнител на санирането, предстоящо за 7 блока в града, съобщават от Агенцията по обществени поръчки. За дейностите, предвидени по Оперативна програма „Региони в растеж”, са предвидени 1 933 109,10 лв. без ДДС. За блока на ул. „Св. Иван Рилски” 72 са предвидени 392 984,28 лв., за многофамилната жилищна сграда на ул. „Трети гвардейски полк” 12 са заложени 204 857,64 лева, за бл. 90 в жк “Бистрица” са 202 923,63 лв., бл. 4 в жк “Развесена върба” – 293 523,75 лв., за живеещите на ул. “Велико Търново” 1 – 310 915,80 лв., за ул. “Трети гвардейски полк” 14 – 212 940 лева и за блока на ул. “Иван Вазов” 59 – 314 964 лв. Сумите са изчислени без ДДС. Крайната дата за получаване на оферти е до 17 август, а отварянето на документите на кандидатите ще стане на 20 август от 11 часа в сградата на администрацията. Срокът за изпълнение и за 7-те позиции е 120 дни. Информацията е публикувана на сайтовете на АОП и общината.