Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 05 – 09 ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ ПЕРНИК  

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал,  УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 05.11.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ –  Брезник: 06286. 72. 21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров

На 05.11.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ –  Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, Мах. Пали Лула, С. Велковци, УПИ ІV-105, кв. 40

На 05.11.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ –  Ноевци

На 05.11.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ –  Сопица

На 05.11.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ –  Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

На 05.11.2018 г. /08:45 – 10:15 ч.; 13:45 – 16:15 ч./   На 07.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Слаковци

На 05.11.2018 г. /08:45 – 16:15 ч.; 08:45 – 10:15 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ –  Селищен Дол

На 06.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Брезник: Александър Филипов, Видрица, Владо Захариев, Граово, Гребен, Могилица, Нестор Петров

На 08.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Долна Секирна

На 09.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Горни Романци

На 09.11.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ –  Брезник: Андрей Михайлов, Георги Ив Бунджулов

Община Перник

На 05.11.2018 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 07.11.2018 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Перник: 603, 616-та, Балканджи Йово, Блокове на Р-К Тева, кв. Тева, Парижка Комуна, Петко Ефтимов, Разпределителна, Република, Сини Вир, Тева, Урса, Чипровско Въстание

На 05.11.2018 г. /08:00 – 09:30 ч./   На 07.11.2018 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник: С. Люлин, М. Чокладиновец

На 05.11.2018 г. /08:00 – 09:30 ч./   На 07.11.2018 г. /15:00 – 16:00 ч./ –  Перник: 21-ва, Арх. Йордан Миланов, Благой Гебрев, Варшава, Велчова Завера, Владимир Комаров, Двадесет и Втора, Двадесет и Трета, Жк. Тева, ПИ 725. 25, Зоя Космодемянская, Иван Земнухов, Изток, кв. Тева, УПИ XI, кв. 193, Крали Марко, Крушовска Република, Лев Толстой, Луганск, Максим Горки, Мах. Лалова, Мах. Чекърчийска, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Освобождение, Пушкин, Пхенян, Радомирска Република, Сергей Есенин, Силистра, Сини Вир, Съединение, Тева, Тева /Къщи/, Трети Март, Улан Батор, УПИ V-7050 кв. 118, Урса, Хавана, Ханой, Хемус, Цоф Бараки, Чернишевски, Юрий Гагарин

На 05.11.2018 г. /08:15 – 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Гълъбник: кв. 25 УПИ XІІІ-353, УПИ VІІ-112, кв. 16, УПИ ХV-45, кв. 6

На 05.11.2018 г. /08:15 – 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:00 – 16:30 ч./ –  Дрен: V-420 кв. 4, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М. Попова махала , махала Мали Дрен, махала Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа, Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста, Петнадесета, Първа, С. Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма, Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта, Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета, Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета, Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 05.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Арх. Йордан Миланов, Асен Златаров, Бенковска, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Бучински път, Бучински път, Бучински път, Бучински път, Васил Левски, Васил Левски, Воронеж, Георги Мамарчев, Георги Мамарчев, Девин, Добруджа, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Кракра Пернишки, Лом, Лом, Лом, Мах. Портарева, Мах. Портарева, Миньор, Миньор, Младен Стоянов, Мошино, Мошино, Оряхово, Отец Паисий, Отец Паисий, Петко Каравелов, Раковска, Раковска, Раковски, Раковски, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рудничар, Стомана, Стомана, Тева, Тутракан, Хумни Дол, Хумни Дол, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Ямбол

На 05.11.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ –  Перник: Благой Гебрев, Ленински Проспект

На 05.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Пояс №1на Язовир Студена

На 05.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Кладница: Ix-409, Vііі-29, кв. 18, XI-29 кв. 18 Делта Хил, Акация, Бакиница, Берлин, Бор, Борис Тодоров, Брезите, Брезовица, Брюксел, Валого, Варшава, Васил Левски, Виена, Вилна Зона, Витоша, Воденичище, Волга, Горско Стоп. Витошко, Градинарска, Гранит, Дабо, Делта Хил, Доброволец, Дончо Ватах, Еделвайс, Здравец, Ивайло, Иван Цветанов, Иглика, Изгрев, Йордан Божов, Калиница, Каменарска, Кокиче, Кракра, Лале, Латинка, Ливадите, Лондон, Мак, Матница, Минзухар, Мирковица, Младост, Морена, Москва, Омуртаг, Петър Янчов, Пладнище, Победа, Прага, Разкръске, Райна Княгиня, Рила, Рим, Рудничар, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище Делта Хил, София, Спас Бурнов, Стадиона, Стамен Милкин, Струма, Суха Кладница, Тинтява, УПИ II-35, кв. 17 Делта Хил, УПИ V||-Кв. 20, УПИ XXIX-29, кв. 20 Делта Хил, УПИ ІІІ-21 кв. 20, УПИ-IX 29, ХVІІ-11010, 11038, Хан Крум, Хемус, Хижа Селимица, ХХХ-1257 кв. 68, Цар Самуил, Цар Симеон, Шипка, Юрий Гагарин, Язовирска, Яровец

На 05.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Рударци

На 05.11.2018 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Кладница: Горско Стоп. Витошко

На 05.11.2018 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  Кралев Дол: Волга, Драва, Лале, Люлин, махала Айдарица, Металург, Минзухар, Миньор, Отец Паисий

На 06.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Арх. Йордан Миланов, Асен Златаров, Бенковска, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Бучински път, Бучински път, Бучински път, Бучински път, Васил Левски, Васил Левски, Васил Левски, Воронеж, Георги Мамарчев, Георги Мамарчев, Девин, Добруджа, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Калкас, Кракра Пернишки, Лом, Лом, Лом, махала Портарева, махала Портарева, Миньор, Миньор, Младен Стоянов, Мошино, Мошино, Оряхово, Отец Паисий, Отец Паисий, Петко Каравелов, Раковска, Раковска, Раковски, Раковски, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рудничар, Стомана, Стомана, Тева, Тутракан, Хумни Дол, Хумни Дол, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Ямбол

На 06.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:30 ч./ –  Горна Диканя

На 06.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:30 ч./ –  Даскалово: Втора

На 06.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:30 ч./ –  Драгичево: Байкал, Възраждане, Георги Бенковски, Кракра, Магистрала, Мария Луиза, Пирин, Първа, Райна Княгиня, Рила, Рударска, Стара Планина, Стефан Караджа, Струма, Тинтява, Христо Ботев, Цар Симеон, Явор, Янтра

На 06.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:30 ч./ –  Мърчаево: Мърчаево ПИ 52, Рударски път, Цар Симеон I/Кост. Темелков/

На 06.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:30 ч./ –  Перник: Владайско Въстание, Владимир Комаров, Волга, Възход, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Евгении Ачанов, Йордан Лютибродски, кв. Старата Църква, Климент Охридски, Костенец, Кралевски път, Лиляна Димитрова, махала Горна Църква, махала Тутулова, махала Стара Църква, Момин Проход, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Рилски Езера, Танчовица, Трайко Живков, Хемус, Църква, Чуйпетлово

На 06.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:30 ч./ –  Рударци: 1452, 3-ти Март, LXXXІІІ-1526 кв. 121, XVIII-1965, 1967 кв. 127, Арда, Балчик, Бели Брег, Божур, Бор, Борова Гора, Боровец, Бреза, Бузлуджа, Бургас, Вардар, Варна, Васил Априлов, Ваташка, Вела Пеева, Веслец, Витоша, Ген. Столетов, Гео Милев, Гоце Делчев, Гурко, Дабо, Добрич, Драва, Дренов Дол, Дулова, Дунав, Ерма, Ехо, Загарица, Захари Зограф, Здравец, Земен, Иван Вазов, Изгрев, Искър, Йовчова, Кало, Камчия, Капенешка, Кирил и Методий, Кирил Пчелински, Кракра, Кривуля, Лаката, Лиляна Димитрова, Лом, Лопянска Гора, Людмила Димитрова, Люлин, Марица, Мария Луиза, Местн. Кало, Металург, Минерал, Миньор, Михаил Дойчев, Москва, Несебър, Никола Вапцаров, Обеля, Оборище, Опълченска, Острица, Отец Паисий, Перник, Пирин, Пловдив, Поморие, Презвитер Козма, Пчелинска, Първи Май, Радомир, Райко Янков, Рено, Рига, Рила, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Рудничар, С. Рударци, Самоков, Сандански, Св. Иван Рилски, Свищов, Селимица, Силистра, Синчец, Скобелев, Смолян, Солун, София, Средна Гора, Стара Планина, Стефан Караджа, Стримон, Струма, Темелко Ненков, Тинтява, Трън, ул. Вардар/Ул. Силистра, УПИ LXXXIV-2229, кв. 21. , УПИ І-1427 кв. 80б, УПИ Х|Х, кв. 107а, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цветaна Живкова, Черни Връх, Шипка, Шумнатица, Янтра, Ясен, Ястребец

На 06.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:30 ч./ –  Студена, Общ. Перник: Баба Тонка, Бачо Киро, Блато, Божур, Бурковица, Бързатица, Васил Левски, Вит, Витоша, Георги Бенковски, Георги Раковски, Горска Поляна, Градище, Дъбрава, Еверест, Еделвайс, Иван Вазов, Иглика, Извор, Илинден, Искър, Йордан Корчев, Калоян, Капитан Петко Войвода, Кирил Богданов, Кокиче, Кольо Фичето, Ком, Крайречна, Лебед, Леденика, Лилия, Лъката, Люлин, Магистрала, махала Бугьовец, махала Каназирова, махала Кюлова, махала Опашиница, махала Шестакова, махала Язовира, Местн. Буката/И. Р. /, Местн. Шарков Дол /И. Р. /, Местн. Шумнатица, Младост, Могилата, Мусала, Незабравка, Оборище, Одеса, Панайот Волов, Панайот Хитов, Перуника, Пороя, Пролет, Първи Май, Разсадника, Райна Княгина, Рибарица, Рила, Самуил, Сините Вълни, Слатина, Спортист, Стадионна, Стефан Караджа, Струма, Съединение, Теменуга, Тодор Каблешков, Хаджи Димитър, Хан Крум, Христо Ботев, Христо Проданов, Цар Иван Асен I, Черни Връх, Чифлик, Шийница, Юрий Гагарин, Явор, Янтра

На 06.11.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ –  Перник: Белоградчишки Скали, Братя Кокарешкови, Волга, Грамаге, Димитър Благоев, Йордан Лютибродски, Климент Охридски, Костенец, Леденика

На 06.11.2018 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Рударци: Вела Пеева, Гео Милев, Камчия, Капенешка, Марица, Москва, Оборище, Първи Май, Родопи, Розова Долина, Ропотамо, Рударска, Селимица, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Черни Връх, Шумнатица

На 07.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 08.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 09.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 10.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: 1-ва, 10-та, 11-та, 12-та, 2-ра, 3-та, 4-та, 5-та, 6-та, 7-ма, 8-ма, 9-та, Арх. Йордан Миланов, Асен Златаров, Бенковска, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Благой Гебрев, Бучински път, Бучински път, Васил Левски, Васил Левски, Васил Левски, Воронеж, Георги Мамарчев, Георги Мамарчев, Добруджа, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Изток, Калкас, Кракра Пернишки, Лом, Лом, Лом, махала Портарева, махала Портарева, Миньор, Миньор, Младен Стоянов, Мошино, Мошино, Оряхово, Отец Паисий, Отец Паисий, Петко Каравелов, Раковска, Раковска, Раковски, Раковски, Рашо Димитров, Рашо Димитров, Рудничар, Стомана, Стомана, Тева, Тутракан, Хумни Дол, Хумни Дол, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Юрий Гагарин, Ямбол

На 07.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Черна Гора, Общ. Перник: Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански път, Китка, Магюшница, махала Ваклинови, махала Димеви, махала Кюрчийски, махала Сугареви, махала Толева, Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 07.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 15:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Витановци: Васил Левски, Кракра Пернишки, П-Л ІV-241, кв. 29, УПИ І-51 кв. 14

На 07.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 15:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Гоце Делчев: Ючдорушко Дере

На 07.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Батановци: 3ти Март, 6ти Септември, Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Граово, Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, махала Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св. Св. Кирил и Методий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 07.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Богданов Дол: Васил Левски, Витоша, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, махала Дълга Бара, махала Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Чучулига

На 07.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Вискяр: ІІ-253 кв. 30

На 07.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Зидарци

На 07.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Мещица: Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, кв. 3 УПИ Vііі-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл. №140, Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке Димитров, ХVIII кв. 55а, Юрий Гагарин, Ястребино

На 07.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Перник: Ахелой, Баба Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Градина, Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора, Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил

На 07.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Радуй

На 07.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Расник: Брод, Казанджийска, Околовръстен път

На 07.11.2018 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./   На 08.11.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ –  Ярджиловци: Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орниче, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма, Тодор Димитров, Христо Смирненски

На 08.11.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  Дивотино: 3-ти Март, 34069, Витоша, Втора, Двадесета, Двадесетивтора, Двадесетидевета, Двадесетиосма, Двадесетипета, Двадесетиседма, Двадесетитрета, Двадесетичетвърта, Двадесетишеста, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Кв29 УПИV -642, Комсомолска, Люлин, махала Герен, махала Ливаге, махала Светавода, махала Тенов Дол, Миньор, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесета, Петдесетивтора, Петдесетипета, Петдесетитрета, Петнадесета, Първа, Рила, Седемнадесета, Седма, Слатина, Струма, Тенов Дол, Тридесета, Тридесетивтора, Тридесетиосма, Тридесетипета, Тридесетипърва, Тридесетиседма, Тридесетитрета, Тридесетичетвърта, Тридесетишеста, Тринадесета, УПИ VIII – 296 Kb. 21, УПИ Іі кв. 746, Четвърта, Четирдесета, Четирдесетиосма, Четирдесетипета, Четирдесетиседма, Четирдесетитрета, Четринадесета, Шеста, Шестнадесета

На 08.11.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  Люлин, Общ. Перник: V-614 Кв 59, Втора, Двадесет и Втора, Двадесет и Девета, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма, Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, кв. 31, УПИ1-577, махала Лесков Дол, махала Стакьовец и Манастира, Местн. Задбудилица, Осемнадесета, Осма, Пета, Петнадесета, ПИ 874, Първа, Седемнадесета, Седма, Трета, Тридесет и Осма, Тридесет и Седма, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесеста, Четвърта, Четиринадесета, Шеснадесета, Шеста

На 08.11.2018 г. /08:30 – 10:30 ч.; 13:45 – 15:00 ч./ –  Перник: Рашо Димитров, Цалева Круша

На 08.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 09.11.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Перник: Владислав Граматик, Добри Чинтулов, Михаил Георгиев, Никола Карев, Презвитер Козма, Тако Пеев, Тодор Влайков, Тодор Паница

На 08.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 09.11.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Перник: Братя Миладинови, Владислав Граматик, Даме Груев, Константин Величков, Крушовска Република, Кръстю Асенов, Михаил Георгиев, Михаил Герджиков, Пере Тошев, Презвитер Козма, Райна Княгиня, Чичо Стоян

На 08.11.2018 г. /09:30 – 15:00 ч./ –  Мещица: Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Димитров, Даме Груев, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Маршал Жуков, Октомврийска Революция, път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, Сергей Румянцев, Синчец, ХVIII кв. 55а, Юрий Гагарин

На 09.11.2018 г. /12:00 – 12:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Перник: 603, 616-та, Балканджи Йово, Блокове на Р-К Тева, Велчова Завера, кв. Тева, кв. Тева, УПИ XI, кв. 193, Крушовска Република, Освобождение, Парижка Комуна, Петко Ефтимов, Радомирска Република, Разпределителна, Република, Сини Вир, Тева, Урса, Чипровско Въстание

На 09.11.2018 г. /12:00 – 16:00 ч./ –  Перник: 603, 616-та, Балканджи Йово, Парижка Комуна, Петко Ефтимов, Разпределителна, Република, Сини Вир, Тева, Урса, Чипровско Въстание

На 11.11.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Перник: Васил Левски, Миньор, Отец Паисий, Раковска, Раковски

Община Радомир

На 07.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Батановци: 3ти Март, 6ти Септември, Александър Стамболийски, Борова, Бушляк, Вергил Ваклинов, Витоша, Голо Бърдо, Граово, Железничарска, Иван Вазов, Илинден, Княз Борис I, Коста Тричков, Лозан Рангелов, махала Кабранови, махала Яшарска, махала Андрейна, махала Андронова, махала Тричкова, Младост, Панайот Волов, Пчела, Република, Св. Св. Кирил и Методий, Средорек, Стара Планина, Старо Село, Струма, Физкултурна

На 05.11.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Владимир: ПИ 149 Кв, 14

На 05.11.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Долна Диканя

На 05.11.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Долни Раковец: кв. 22, УПИ Х-206, М-Ст Банята , УПИ XI-306, П-Л ІХ-428, кв. 27, УПИ 1-167 кв. 11, УПИ ІІ-26, УПИ Хі-34, кв. 1

На 05.11.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Друган: Vі-485, кв. 45, Чачулова махала

На 05.11.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Кондофрей: Общ. Радомир

На 05.11.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Радомир: Антим I, Априлско Въстание, Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов, махала Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг

На 05.11.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Стефаново, Общ. Радомир: махала Горни Раковец, махала Егреците, УПИ Іx-1083, 1084

На 05.11.2018 г. /09:00 – 10:30 ч./   На 06.11.2018 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Червена Могила

На 07.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Борнарево: УПИи I-066007 кв. 66

На 07.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Копаница

На 07.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Лесковец, Общ. Перник: Бившо Ткзс

На 07.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Перник: Железничарска

На 07.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Планиница, Общ. Перник: П-Л ХХІІ, кв. 14, УПИ I-108, кв. 1

На 07.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Радомир: махала Арбанас

На 07.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Черна Гора, Общ. Перник: Георги Раковски, Еделвайс, Извор, Каравански път, Китка, Лесковски път, Магюшница, махала Ваклинови, махала Димеви, махала Кюрчийски, махала Сугареви, махала Толева, Нова махала , Раец, Симеон Костов, Стара Планина, Юрий Гагарин

На 07.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ –  Ярджиловци: Александър Стамболийски, Братя Чакрини, Васил Левски, Вердин Александров, Витоша, Двадесет и Трети Април, Девети Септември, Иван Алексиев, Иван Димитров, Извън Плана, Йордан Станоев, Китка, Марин Зафиров, Методи Станимиров, Орниче, Партизан, Плиска, Радослав Зафиров, Рила, Славчо Дяков, Стража

На 08.11.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ –  Радомир: Архимандрит Зинови, Батенберг, Васил Левски, Витоша, Гаврил Радомир, Гео Милев, Георги Маджаров, Георги Янев, Голобръдска, Гурко, Гърляница, Драгоман, Дупнишка, Дядо Анани Николов, Екзарх Йосиф, Земеделска, Ивайло, Иглика, Изворска, Кракра, Люлякова, Милан Грънчаров, Младост, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Осогово, Острица, Панайот Волов, Парижка Комуна, Патриарх Евтимий, Преслав, Пчелинци, път №627, Рилска, Софроний Врачански, Стара Планина, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Струма, Училищна, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Хайдут Дамшо, Хайдут Румяна, Хан Аспарух, Цар Борис I, Цар Симеон, Черковна, Шаблин, Шипка, Широки Дол, Юрий Гагарин

На 08.11.2018 г. /09:00 – 15:30 ч./ –  Радомир: Гърляница, Люлякова

Община Трън

На 05.11.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Неделково

На 05.11.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Стрезимировци: 56

На 06.11.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Ярловци

На 07.11.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Джинчовци

На 08.11.2018 г. /08:45 – 11:15 ч.; 14:45 – 16:15 ч./ –  Трън: 8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Васил Левски, Вельо Стоянов, Владо Васев, Владо Тричков, Връх, Възраждане, Георги Димитров, Гочо Гопин, Денчо Знеполски, Десета, Ева Волицер, Еднофамилни Жилища, Здравец, махала Шиловец, Мир, Младост, Мосаловска, Народна Воля, Петко Д. Петков, Петър Асенов, Стадион, Стефан Караджа, Тако Пеев, Тенеси, Хаджи Димитър, Хараламби Стоянов, Христо Ботев, Чарчалат, Юрий Гагарин, Яким Тошков

На 08.11.2018 г. /08:45 – 16:15 ч./ –  Трън: Вельо Стоянов, Владо Тричков, Мосаловска

На 09.11.2018 г. /08:00 – 16:15 ч./ –  Туроковци

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

 

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP