Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 18 – 22 март 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене     Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

Община Бобов дол

На 18.03.2019 г. /09:00 – 10:15 ч./ –  Мламолово: Бор, Вихър, Горещица, Здравец, местност Асара, Миньорска, Никола Вапцаров, Първи Май, Росица, Спартак, Станке Димитров, Стопански Двор, Яворов, Янтра

На 18.03.2019 г. /09:30 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Бобов Дол: Мина Бобов Дол

На 18.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 19.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 20.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 21.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 22.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Големо Село: ПИ 361, Кв. 37

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Баланово: XII – 429, Кв. 80, Стопански Двор, УПИ-1 За Сонс, Кв. 30, Хііі – 329, Кв. 16

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Блато: махала Хановете, местност Турските Ниви

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Големо Село: VI, Кв. 10, ПИ 361, Кв. 37, ПИ 452, Кв. 3, УПИ – II-444, Кв. 9

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Голям Върбовник: 011066, 262, УПИ VIII-277, Кв. 23, УПИ Ііі 247, Кв. 25

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Долистово: I-89, Кв. 25, ХII-257, Кв. 19

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Локвата

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Мали Върбовник: УПИ – 1-9, УПИ X-199, Кв. 18

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Мало Село: IV-17, Кв. 3, Станке Димитров, УПИ III -226, УПИ Vі-3, Кв. 1, УПИ XVII-215

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Мламолово: 371, VI-618, Кв. 19, VII-389, Кв. 30, Бор, Бузлуджа, Вихър, Горещица, Еделвайс, Елин Пелин, Здравец, Иглика, Колош, Крайречека, Люляк, Марица, местност Асара, Миньорска, Мусала, Никола Вапцаров, Осогово, Пионер, Пирин, Първи Май, Рила, Родопи, Роза, Росица, Руен, Спартак, Станке Димитров, Стопански Двор, Сълзица, Теменуга, Тинтява, Яворов, Ягода, Янтра

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Мърводол: УПИ VII-23, Кв. 5

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Палатово: 083002

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Паничарево: IV, Кв. 1, УПИ-Vі-102, Кв. 16

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Пастух: местност Падина

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Циклово

На 18.03.2019 г. /09:45 – 10:15 ч./ –  Шатрово: 067016, Vі-255, Кв. 27

Община Бобошево

На 18.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Бобошево: XIII-591 Кв. 65, Ал. Константинов, Васил Левски, Георги С. Раковски, Георги С. Раковски, Д-Р Стефан Волев, Единство, Здравец, Иван Кепов, Иван Кепов, Кирил и Методий, Кирил и Методий, Лоза, местност Тупузица, Момина Сълза, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Пейо Яворов, Роза, Самуил, Силистра, Спартак, Спортист, Стефан Караджа, Струма, Сълза

На 19.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Слатино, Общ. Бобошево: Александър Стамболийски, Божур, Иван Вазов, Иглика, Изгрев, Лоза, Никола Вапцаров, Стопански Двор, Цар Борис

На 20.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Бобошево: Алекси Величков, Васил Левски, Върба, Гагарин, Георги Зограф Бобошевски, Георги С. Раковски, Георги С. Раковски, Домокрайска, Еделвайс, Единство, Ела, Здравец, Зора, Иван Кепов, Иван Кепов, Иван Попмихайлов, Иглика, Крайречна, Лале, Ловна Среща, М. Турсуно ПИ №135017, местност Мърдище, Момина Сълза, Морава, Никифор Бибин, Никола Вапцаров, Пирин, Пламък, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свобода, Сотир Бранков, Софроний Врачански, Стефан Караджа, Струма, Тиха Струма, Тодор Каблешков, Топола, Фильовица, Христо Ботев, Явор

На 21.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Бобошево: 04532. 142. 023 Света Богородица, Ал. Шиников, Алекси Величков, Алекси Величков, Божур, Братя Д. и К. Миладинови, Васил Левски, Васил Левски, Върба, Върба, Георги Зограф Бобошевски, Георги С. Раковски, Георги С. Раковски, Еделвайс, Еделвайс, Единство, Ела, Ела, Иван Кепов, Иван Кепов, Иван Попмихайлов, Иван Попмихайлов, Изгрев, Кирил и Методий, Крайречна, Лале, Лале, местност Галенковци, местност Миладин, местност Мърдище, Морава, Никифор Бибин, Пирин, Пламък, Роза, Руен, Свети Иван Рилски, Свобода, Сотир Бранков, Спартак, Струма, Струма, Сълза, Тиха Струма, Тодор Каблешков, Топола, Явор

На 20.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 21.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Бобов Дол: Васил Коларов

На 22.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Бобошево: 04532. 142. 023 Света Богородица, Ал. Шиников, Александър Стамболийски, Алекси Величков, Алекси Величков, Батак, Божур, Бор, Братя Д. и К. Миладинови, Братя Д. и К. Миладинови, Васил Левски, Васил Левски, Върба, Георги С. Раковски, Еделвайс, Еделвайс, Ела, Иван Кепов, Иван Кепов, Иван Попмихайлов, Изгрев, Изгрев, Кирил и Методий, Лале, Липа, местност Галенковци, местност Миладин, Николай Поп Величков, Опълченска, Отец Паисий, Роза, Руен, Свети Иван Рилски, Свети Илия, Спартак, Струма, Сълза, Теменуга, Христо Бачев, Христо Ботев, Череша

Община Дупница

На 18.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 19.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 20.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 21.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 22.03.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Дупница: Баба Тонка, Бабуна Планина, Балкан, Брегалница, Верила, Верила, Дамка, Драгой Болярин, Дупница, Ивайло, Клисура, Клисура, Клокотница, Кракра Пернишки, местност Дренски Рид, Николаевска, Орлинска, Орлинска, Райна Княгина, Р УПИте, Русалка, Свети Иван Рилски, Свети Никола, Скопие, Хан Омуртаг, Христаки Павлович, ХххVI – 2262, Цар Освободител

На 18.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 19.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 20.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 21.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Дупница: Балкан, Васил Разсолков, Верила, Дамка, Драгой Болярин, Изгрев, Китка, Клокотница, Марица, Орлинска, Орлинска, Отовица, Отовица, Паничище, Пиротска, Саморанска, Свобода, Химик

На 19.03.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Бобов Дол: Младост

На 19.03.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Гюргево

На 19.03.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Крайници: 39339. 117. 68, 39339. 142. 19, I-1, 2, 3, Александър Димитров, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Априлско Въстание, Арда, Асен Златаров, Баба Е Механджийска, Баба Тонка, Батак, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Васко Манолов, Верила, Волга, Възраждане, Генерал Заимов, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Раковски, Гергана, Джубрена, Димчо Дебелянов, Добри Чинтулов, Дунав, Дупнишка Комуна, Еделвайс, Жабокрек, Захари Стоянов, Здравец, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Долдуров, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Кирил Овчарченски, Климент Охридски, Кокиче, Костадин Чорбаджийски, Крайречна, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Мара Петлякова, местност Гугугица, Младост, Неофит Рилски, Одрин, Осми Март, Отец Паисий, Паисий Хилендарски, Панайот Волов, Пейо Яворов, Петко Славейков, Пролетарска, Райко Даскалов, Рила, Самуил, Солун, Ст. Димитров, Стопански Двор, Стоян Лудев, Трети Гв. Полк, УПИ II-302, Кв. 79, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Механджийски, Чаталджа, Черно Море, Яне Сандански

На 19.03.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Самораново: Митко Палаузов, Саморанска

На 19.03.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Червен Брег: Александър Стамболийски, Баба Парашкева, Баба Тонка, Бачо Киро, Бенковски, Бончук, Бузлуджа, Васил Демиревски, Васил Коларов, Васил Левски, Верила, Гагарин, Георги Димитров, Гурко, Джубрена, Димитър Благоев, Иван Вазов, Йорданка Николова, Кирил и Методий, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Максим Горки, Малчика, Маршал Толбухин, местност Могилите, местност Рибарници, Митко Палаузов, Мусала, Никола Вапцаров, Оборище, Общ. Дупница, Опълченска, Партизанска, Пионерска, Плиска, Райна Княгиня, Раковски, Рила, Станке Димитров, Стопански Двор, Трети Гвардейски Полк, Хаджи Димитър, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 19.03.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Сапарева Баня: 65365. 210. 931, 65365. 46. 10, 65365. 602. 106, LXX-462, Кв. 74, XV-2268, Кв. 44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил и Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, местност Бончук, местност Под Селото, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св. Илия, Серафим Йорданов, Синчец, Скобелев, Славяни, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански Двор, УПИ 65365. 46. 56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Юри Гагарин

На 19.03.2019 г. /13:00 – 14:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Бистрица, Общ. Дупница: Комсомолска

На 19.03.2019 г. /13:00 – 14:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Сапарево: 002002, 00455042, 045132, X-2698, І-2332, Кв. 66, Айдарска, Бачо Киро, Божур, Бузлуджа, Васил Левски, Венелин, Верила, Витоша, Вражалец, Дамка, Иглика, Извора, Искър, Калоян, Киндо, Лале, Минзухар, Могилата, Морава, Мусала, Найден Дринов, Никлин Камък, Осми Март, Павел Бобеков, Паисий, Пейо Яворов, Планинец, Райна Княгиня, Ридо, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Средна Гора, Старио Камък, Стопански Двор, Струма, Теменужка, Тодор Влайков, УПИ ХхV, Кв. 20, Х-2149, Кв. 11, Хаджи Димитър, Хаджи Иван, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Асен, Шипка, Ягода

На 19.03.2019 г. /13:00 – 14:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Яхиново: 87724. 10. 5, 87727. 13. 10, 87727. 13. 18. 2, 87727. 14. 69, 87727. 17. 1, 87727. 20. 2, 87727. 203. 284, Алеко Константинов, Ангел Кънчев, Бузлуджа, Васил Априлов, Васил Демиревски, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Столетов, Георги Раковски, Девети Септември, Димчо Дебелянов, Доктор Петър Берон, Иван Вазов, Иглика, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Коста Петров, Любен Каравелов, Марин Дринов, Марсилия, местност Полето, Опълченска, П Р Славейков, Патриарх Евтимий, Пейо Яворов, Река Джубрена, Стефан Караджа, Стопански Двор, Трети Март, УПИ VI-185 Кв. 28, Христо Ботев, Яхинско Шосе

На 19.03.2019 г. /13:00 – 14:00 ч.; 13:00 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ –  Дупница: 68789. 21. 19, 87727, 16, 179, Джерман, извън регулация, Каваклия, М. Динката, местност Барактарица, местност Драгоина Могила, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Разметаница, Самоковско Шосе, Самораново Пром. Зона, Саморанска, Софийско Шосе

На 19.03.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ –  Сапарева Баня: Отец Паисий, Серафим Йорданов, Хан Аспарух

На 19.03.2019 г. /14:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Дупница: 68789. 21. 19, 87727, 16, 179, Джерман, Дренски Рид, извън регулация, Изгрев, Каваклия, М. Динката, местност Барактарица, местност Драгоина Могила, местност Дренски Рид, Орлинска, Отец Атанасий Чолаков, Отовица, Разметаница, Самоковско Шосе, Самораново Пром. Зона, Саморанска, Софийско Шосе, Стръмна

На 19.03.2019 г. /14:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 15:30 ч./ –  Сапарева Баня: 65365. 46. 10, 65365. 602. 106, LXX-462, Кв. 74, XV-2268, Кв. 44, Албена, Александър Стамболийски, Болярица, Бор, Валявица, Верила, Веслец, Вихрен, Волов, Германея, Джерман, Джуганица, Иван Вазов, Иван Рилски, Йордан Михайлов, Йордан Попмихайлов, Кирил и Методи, Коста Петров, Лакатница, Лоза, Любен Каравелов, местност Бончук, местност Под Селото, Момина Сълза, Никола Вапцаров, Отец Паисий, Плиска, Победа, Пролет, Раковски, Рила, Св. Илия, Серафим Йорданов, Синчец, Скобелев, Славяни, Стефан Караджа, Стоил Косовски, Стопански Двор, УПИ 65365. 46. 56 Средна Вода, Фенерка, Хан Аспарух, Христо Ботев, Чавдар Войвода, Юри Гагарин

На 20.03.2019 г. /12:30 – 13:00 ч.; 14:30 – 15:00 ч./ –  Дупница: 68789. 16. 114, 68789. 20. 1484, Кв. 206, 68789. 20. 465, XXxIV-6620, Кв. 130а, Академик Петър Динеков, Алеко, Антон Страшимиров, Асен Златаров, Баба Ната, Бистрица, Булаир, Велико Търново, Венелин, Генерал Владимир Вазов, Гео Милев, Георги Икономов, Даскал Христо Тодоров, Двадесет и Втори Март, Димчо Дебелянов, Драган Овчаров, Дружба, Дупница, Евтим Трайчев, Екзарх Йосиф, Елин Пелин, Захари Бобошевски, Игумен Йосиф, Илинден, Йордан Йовков, Калоян, Кирил и Методий, Княз Ал. Батенберг, Мальовица, Милин Камък, Мир, Оструган, Пазарна, Патриарх Евтимий, Прогона, Професор Александър Балан, Първи Май, Рилски Манастир, Родопи, Свети Георги, Свети Иван Рилски, Свобода, Седма Рилска Дивизия, Скопие, Стара Планина, Трети Гвардейски Полк, Тунджа, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Иван Асен II, Цар Симеон Велики, Черни Връх

На 20.03.2019 г. /12:30 – 15:00 ч./ –  Дупница: Булаир, Велико Търново, Венелин, Кирил и Методий, Свети Георги, Стара Планина, Трети Гвардейски Полк

На 21.03.2019 г. /09:30 – 12:00 ч./ –  Дупница: Втори Януари, Доктор Сапунджиев, Свети Иван Рилски, Тракия, Хаджи Димитър, Шейново

На 22.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Дупница: Балкан, Верила, Дамка, Китка, Клокотница, Марица, Орлинска, Отовица, Пиротска, Саморанска

Община Кочериново

На 18.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 19.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 20.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 21.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 22.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Благоевград: УПИ XVIII -1365, Кв. 38

На 18.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 19.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 20.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 21.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 22.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Кочериново: VII-372, Кв. 4, Аврора, Баба Люба, Бачо Киро, Братя Костови, Братя Костови, Бреза, В. Вретенарски, Георги Бенковски, Иван Вазов, Иван Вазов, Искър, Калин, Кокиче, Комсомолска, Крашево, М. Бангоев, М. Бангоев, М. Преображенски, Места, Оборище, Оборище, Олга Стоянова, Път 107, Родопи, Свети Иван Рилски, Свети Иван Рилски, Свилен Русев, Сотир Карпудски, Спартак, Средна Гора, Странджа, Трети Март, Трети Март, УПИ – VII , Кв. 40, УПИ 14, Кв. 38, Х-301, Кв. 31, Христо Сокола, Христо Сокола, Чайка, Шипка, Ятак

Община Кюстендил

На 18.03.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./  На 19.03.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./  На 20.03.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./  На 21.03.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./  На 22.03.2019 г. /08:00 – 16:00 ч./ –  Кюстендил: Батак, Герена, Кадин Мост, местност Турски Гробища, Морава, Рила

На 21.03.2019 г. /08:30 – 13:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Кюстендил: ТПК „Народна мебел“

Община Сапарева баня

На 19.03.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ –  Сапарево: Айдарска, Бачо Киро, Божур, Васил Левски, Венелин, Венелин, Верила, Дамка, Иглика, Киндо, Лале, Могилата, Морава, Мусала, Найден Дринов, Павел Бобеков, Паисий, Паисий, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Ръжана, Седемте Рилски Езера, Струма, Теменужка, Тодор Влайков, УПИ ХхV, Кв. 20, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Ботев

Дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

                           CEZ GROUP

 

 

Please follow and like us: