Продават производствен имот в Рила на Живко и Емил Накови от Петрич за 186 000 лв.

 

 

Производственият имот обявен за продажба

Производствен имот в Рила, собственост на Събирателното дружество Етиком -Наков и сие на  Живко и Емил Накови от Петрич, се продава за 186 000 лева. Имотът е сложен на тезгяха от частното съдебно изпъление. Фирмата „Етиком” е регистрирана в Благоевград ,принадлежи към най-големите производители на PVC дограма в България

Производственият имот е обявен за публична продан, за да удовлетвори вземането на софиянците Христо и Елена Ценкови  Имотът е с площ от 4 206  квадратни метра, с трайно предназначение с начин на трайно ползване: за производство на строителни материали, конструкции и изделия. На терена са изградени четири едноетажни сгради със  застроена площ от 79  квадратни метра, 74 кв метра, и 42 кв.м.

Още преди 7 години върху имота има вписана договорна ипотека в Службата по вписванията на Дупнишкия Районен съд в полза на Общинска банка. Следват още няколко вписвания в полза на физически лица. В тях фигурират и имената на Христо и Елена Ценкови. Последната сделка е цесия, а дългът е изкупен от цесионера Вес Инвест -Н ЕООД. Точно след месец в залата на Районния съд в Дупница ще бъдат отворени и офертите на купувачите, като те предварително, за да участват в наддаването ще трябва да са платили и 10 % от стойността на имота

Строителната фирма на Живко Наков изгради и водопровод в едно от селата на община Рила срещу сумата от 101 265 лева.

Даниела Митова