10 000 малки балкански пъстърви пусна ЮЗДП на територията на ДЛС „Витошко-Студена”

За трета поредна година Югозападното държавно предприятие извършва разселване на 130 000 балкански пъстърви в планинските притоци на реките Струма, Места и Вит.

На територията на ДЛС ”Витошко-Студена” бяха разселени 10 000 нулевогодишни рибки, с тегло от половин до един грам. Зарибителният материал от балканска пъстърва е произведен в рибовъдно стопанство на язовир „Тошков чарк”.

Рибките бяха транспортирани в найлонови чували с кислород и са придружени от ветеринарномедицински сертификат и документ за произход.

Кампанията е насочена към запазване на биоразнообразието чрез подпомагане на естественото възпроизводство на балканската пъстърва.

ЮЗДП полага много грижи за увеличаването на популацията на балканската пъстърва на територията на предприятието и опазването на водоемите от бракониери.

В края на миналата седмица бяха разселени малки пъстърви по горното течение на три от притоците на язовир „Студена” – реките Матнишка, Кладнишка и Струма.

„За трета поредна година ЮЗДП извършва разселване на балканска пъстърва. Тази година пускаме на територията на ловното стопанство 10 000 броя рибки в три от притоците на язовир  „Студена” под Черни връх. Вече се вижда положителният резултат от миналогодишните разселвания. В този район риболовът е забранен целогодишно и го охраняваме, за да няма бракониери”, поясни директорът на ДЛС „Витошко-Студена” Драгомир Пенчев.

Преди да бъдат пуснати в естествената им среда, рибките бяха предварително темперирани, за да се аклиматизират към студените води и да се намали процентът на измиране при изсипването им във водата. Според Драгомир Пенчев пъстървата се чувства отлично в този район. Доказателство за това е фактът, че порасналите вече рибки се саморазселват и възпроизвеждат не само във водоемите на територията на ловното стопанство, но и по течението на река Струма.

 

 

Снимки

Пускат малки пъстърви в района притоците на Струма във Витоша.