петък, декември 1, 2023
Home Новини България Борислав Сарафов поема Националното следствие

Борислав Сарафов поема Националното следствие

Прокурорската колегия на ВСС с 11 гласа “за” избра заместник-главния прокурор Борислав Сарафов за директор на Националната следствена служба. 11 членове на колегията единодушно го подкрепиха.

По време на изслушването Борислав Сарафов заяви, че НСлС е постигнала много при предишното управление и то трябва да бъде надградено, за да има видими резултати, а следователите очакват по-голяма натовареност, за да отговорят на очакването на обществото.

Според него натовареността на Следствието е ниска. Сарафов отчете като своя грешка, като заместник главен прокурор, че не е възлагал достатъчно дела на Службата. Професионалният капацитет е достатъчно висок, за да поемат още дела.

Ще се преструктурират съществуващите отдели, като се направи анализ на профила на делата, работата на следователите и др. Това ще бъде направено след общо събрание на следователите и изслушване на предложенията им.

Оперативният дежурен център, създаден от предишни директор, е възможност най-важните дела да се разследват по “горещи” следи чрез мобилните центрове за разследване. Той заяви, че ще бъдат разширени тези центрове в цялата страна.

 Относно оптимизацията на човешките ресурси, Сарафов беше категоричен, че ще запази следователите и всеки ще работи това, което знае и разбира. Той залага още на специализацията и екипният принцип на работа, като по едно дело ще работят няколко следователи. Това ще позволи по- бързо приключване не делото.

В концепцията си Сарафов акцентира и на взаимодействието на Следствието с наблюдаващия прокурор, органите на МВР и ДАНС и международните организации като Евроджъст и Европол. Ще се акцентира и върху работата на окръжните следствени отдели.

Сарафов говори и за медийната политика на НСлС, като заяви, че тя е част от медийната политиката на Прокуратурата. Според него за ефективността й ще спомогне нов дизайн и организация на сайта на Службата.

error: Хубав ден :)