14 фирми се борят за 1 288 748,50 лв. за санирането на община Благоевград и пожарната, сред тях е и тази на Георги Шапков

 

Жестока конкуренция между 14 фирми, кой да санира сградите на Областната дирекция на МВР и на 01-РУП в Благоевград и да усвоят предвидените 1 288 748,50 лв. На провел се търг в сградата на община Благоевград, председателят на тръжната комисия Силвия Колева, старши юрист в кметството, отвори пликовете с офертите на всички участници, подали документи до края на работния ден в петък, когато изтече срокът. Благоевградските фирми кандидати да извършат строителните дейности са:  „Престиж Бизнес 93“ ООД на Георги Шапков, ЕТ „Маргарита – П – Иван Костадинов“, представлявана от Пепи Петрунов, „Вантроник” ЕООД на Иван К. Давидков, „БГ Еврострой и АВМ“ ЕООД на Венци Тодоров, „Главболгарстрой  – Благоевград“ АД, управлявана от Михаил Гюлеметов, „Ай Би Си – Консулт“ ЕООД с управител Милена Ризова, „Елитстрой“ АД с мениджъри Изабела Георгиева и Васил Кр. Георгиев и „Монолитстрой – Чорбаджийски, Байкушев“ ООД.

Освен благоевградските фирми, кандидати да спечелят поръчката за саниране са и „Билдинг Компани“ ЕООД на Бисер Узунов с регистрация в гърменското село Дъбница, софийските фирми „Бул Строй Инвест“ ЕООД на инж. Вангел Тодоров, „НСК София“ ЕООД с управител Светлин Владимиров и „Софи – 95“ ЕООД на Калоян Крумов, както и „Кит Строй“ ООД с управител Иван Иванов и регистрация в Димитровград и хасковската фирма „Сдружение Благоевград 2017“, представлявана от Лъчезар Петев.

Голяма част от фирмите, които се борят за саниране на полицейските сгради, са участвали и в предишни търгове за саниране на многофамилни сгради в Благоевград.

Поне месец ще отнеме на комисията проверката на документите на кандидатите и да прецени дали те отговарят на изискванията на община Благоевград. Едва след произнасяне за допускане до същинската част на търга ще се отворят ценовите оферти и ще се излезе със становище коя е изгодната, обясниха от комисията.

Средствата за саниране на сградите са по спечелен от Общинска администрация проект по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Пиринско