Михаил Билярски превръща училището в Бистрица в старчески дом

 

 

Бившето училище в дупнишкото село Бистрица става дом за възрастни хора. Инвестиционно намерение за преустройството на закритото школо в пансион е внесъл Михаил Билярски. Кметът на община Дупница Методи Чимев на свой ред е депозирал докладна записка до местния парламент, който на заседанието си следващия петък ще разгледа предложението. Ако общинските съветници дадат съгласието си, ще бъде променено предназначението на имота от над 6,2 дка и сградата в него.

Училище „Васил Априлов” в селото, намиращо се на 2 км от Дупница, бе закрито през юли 2012 г. Оттогава сградата е неизползваема. Към докладната е приложена и справка за броя на децата с постоянен адрес в селото, от която се вижда, че няма шансове училището да възвърне старите си функции. През 2010 г. в Бистрица е имало 17 деца с постоянен адрес, 2011г. – 10, а 2012 г. – 9. Предложението ще бъде разгледано на сесия на Общинския съвет на 23 юни.