С 1 399 509.62 лв изграждат специализирани кабинети, работилници, лаборатории и физкултурен салон в Благоевградска професионална гимназия

????????????????????????????????????

 

 

С 1 399 509.62 лв. ще разширяват и модернизират учебно-производствената база Благоевградска професионална гимназия. Дейностите по проекта бяха представени заместник-кметът на Община Благоевград по европейски проекти и програми – Зорница Кралева, заместник-кметът по икономика и финанси – Иво Николов, ръководителят на проекта – инж. Ангел Даилов и директор на дирекция „Европейски проекти и програми“ – Мария Грозданова.    Общата стойност на проекта е 1 399 509.62 лв. (100% БФП), като  финансиране от ЕС (ЕФРР) – 1 189 583.18 лв., представляващи 85% от БФП и национално съфинансиране (УО на ОПРР) – 209 926.44 лв., представляващи 15% от БФП.  Проектът предвижда разширяване и модернизация на учебно-производствената база на гимназията, чрез изграждане на триетажна постройка, предназначена за създаване на специализирани кабинети, работилници, лаборатории и физкултурен салон. С цел осигуряване на условия за по-добро практическо обучение на гимназистите, изцяло ще се оборудват новоизградените физкултурен салон и работилница по специалност  “Автомобилна мехатроника”. Сред професионалните машините, които ще бъдат доставени са: стенд за регулиране на геометрията, универсален модул за системна диагностика, електронен стенд за диагностика, стенд за тестване и настройка на алтернатори, хидравличен подемник и други. Очаква се строителството да започне до 3 месеца, след изготвяне и одобрение на работен проект.

????????????????????????????????????

1 COMMENT

  1. Изглежда освен ” Автомобили” други специалности няма в гимназията….

Comments are closed.