Профилакториумът в Перник

Здравният министър Ананиев няма да допусне продажба на Многопрофилна болница за долекуване, продължително  лечение и рехабилитация – “Профилакториум” – гр. Перник.

Кирил Ананиев

Той  пое ангажимент да запознае с казуса експерти с Министерството на здравеопазването и да съдейства за спирането на насрочения за 18.12.2018 г. търг. Това стана ясно след среща между ГЕРБ депутата Красимир Велчев и министъра на здравеопазването
Кирил Ананиев, на която беше изложен в детайли казусът с обявения от НАП търг за продажбата на здравното заведение.

Красимир Велчев

Кметът Вяра Церовска направи изявление, от което стана
ясно, че Профилакториумът е публична общинска собственост и не може да бъде продаван. Тя обясни, че на база на това правно основание ще настоява търгът на НАП да бъде прекратен. Общински съвет-Перник също реагира по повод създалото се напрежение относно собствеността на сградата на Специализираната болница за продължително лечение и рехабилитация. Председателят на Общинския съвет инж. Иво Савов свиква извънредно заседание на 7 декември след проведен Председателски съвет днес. Според направената справка сградата на болницата е публична общинска собственост, а малка част от терена е актуван като частна общинска собственост. На базата на тези данни НАП няма право да продава сградата. Независимо от това Общинският съвет като принципал на дружеството ще организира среща с представители на приходната агенция и ще предприеме необходимите действия за изясняване на ситуацията и решаване на проблема.