Клубът на пенсионера в кв. „Виздол“ е очаквана години придобивка от възрастните хора. Проблемът с намирането на подходящо помещение забави изграждането на този клуб, припомни и кметът Димитър Бръчков. Той благодари за съдействието на директора на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ Светла Данаилова и на депутата Г. Динев, помогнали за помещението, което е в двора на училището и е подходящо за клуб на пенсионера.

„Изграждането на този клуб е част от системната политика на община Петрич за подкрепа и грижа към възрастните хора“, каза кметът Димитър Бръчков и припомни за вече извършените ремонти в клубовете на пенсионера в другите квартали на Петрич, както и откриването на такъв клуб в жк „Самуил“. Директорът на ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ Светла Данаилова изрази радостта си от реализирането на проекта за пенсионерски клуб, близо до учебното заведение. „Можете да разчитате на подкрепата ни във всяко едно отношение“, посочи още Данаилова. През последните две години бяха открити и нови клубове на пенсионера в селата Старчево, Кавракирово и Кърналово.