“АВС КО” ООД е собственик и издател на вестник „Вяра”, регистриран в националния класификатор за печатните издания  под номер ISSN 1312-4722. Притежава марката „Вяра” – информационен всекидневник на Югозападна България” със Свидетелство за марка рег. № 47857/11.05.2004г. на Патентно ведомство на Република България.

Имаме удоволствието да обявим вакантна позиция за РЕПОРТЕР/РЕДАКТОР за печатното и електронното си издание.

Описание и основни задължения на длъжността:
Отразява събития; Изготвя репортажи; Предлага и реализира авторски разработки за вестник „Вяра”, осигурявайки максимално многообразие от гледни точки в журналистическите си материали; Пише, обработва и преработва текстове, като информира пълно, точно и безпристрастно.

Изисквания:
– Завършено висше образование – хуманитарен профил;
– Отлична правописна и езикова култура;
– Компютърна грамотност (работа с текстообработващи програми, офис техника, електронна поща, Internet)
– Много добри комуникативни умения;
– Предимство – работа/опит в печатни или електронни медии;

Ние Ви предлагаме:
– Конкурентно възнаграждение;
– Добри условия на труд;
– Възможности за лично и професионално развитие;

Моля, изпратете актуална автобиография на адрес: viara_reklama@mail.bg или ТУК
Ще се свържем само с кандидатите, определени за събеседване.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.