„Агромах” спечели търг за речни и драгажни дейности по критични сектори на р.Дунав в Сърбия за 7,6 млн. евро, из. директор Виктор Велев: Това е първата стъпка на фирмата към излизането на международните пазари

 

„Агромах” спечели ключов търг за извършване на речни и драгажни работи по критични сектори на река Дунав на територията на Република Сърбия. Проектът бе спечелен в условията на силна конкуренция и безпрецедентно високи изисквания на процедурата от страна на възложителя – Министерство на финансите на Сърбия и представителите на Европейската комисия в Белград.
Договорът бе подписан в Белград и е на стойност 7,6 милиона евро. Срокът за изпълнение на проекта е 3 години. Освен българския строителен гигант, в международния консорциум участват и две сръбски компании.
Търгът бе обявен от Министерството на финансите на Република Сърбия, а средствата за изпълнение на проекта са предоставени от Европейската комисия по предприсъединителните фондове.
Корекциите на река Дунав и други водни пътища на територията на Европа са сред приоритетите на Европейската комисия в настоящия програмен период.

„Този договор е само началото на международната дейност и експанзия на Агромах в региона на Балканите. Вече заявихме тази своя цел, която е естествено продължение на лидерската ни позиция в България. Считаме стратегията за диверсификация в дейността на фирмата в условията на динамично променящия се пазар за успешна. Удовлетворен съм, че институциите и колегите от Сърбия оцениха нашия професионализъм и експертиза.“ заяви след подписването на договора Виктор Велев, изпълнителен директор на Агромах.

 

Снимката: Виктор Велев подписва договора за изпълнение на проекта в Министерство на финансите на Сърбия