​ЧЕЗ започва извънреден отчет на електромерите заради новата цена на тока

 

 

“ЧЕЗ Разпределение България” АД започва извънредно отчитане на електромерите на клиентите във връзка с новите цени на електроенергията, които влизат в сила от 1 юли, съобщиха от пресцентъра на дружеството. Графикът на извънредния отчет ще бъде публикуван на сайта на дружеството www.cez-rp.bg. Информация ще може да се получи също в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.  С цел да се обезпечи бързото и качествено отчитане на електромерите, компанията ангажира допълнително 328 служители. Те ще работят с удължено работно време, както и в почивните дни – на 1 и 2 юли.  Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същи ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени. С цел гарантиране на максимална коректност при таксуване на консумираната електроенергия, клиентите имат възможност сами да отчетат показанията на електромерите си на 30 юни 2017 г. Самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от страна на дружеството.  Клиентите, които желаят да се възползват от тази възможност, трябва да направят своя отчет на 30 юни и да подадат данните към компанията между 1 и 5 юли на телефонната линия 0700 10 010 (меню 2), на zaklienta@cez.bg, през уеб-сайта www.cez.bg, меню “Самоотчет” и в центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. Те трябва да посочат данните от електромера по всички тарифи, клиентски номер, трите имена на титуляра и адреса на обекта, за който се декларират показания.  Подадените данни за самоотчет през този период се считат за отчетено потребление към 30 юни, включително. Фактурите през месец юли ще съдържат две стойности за използваната електроенергия – по стари и по нови цени.