Читатели на в. „Вяра”: Щом Чиликов не бил компетентен за газовите бутилки, как ще преподава на студенти безопасна експлоатация на съоръженията?

Валентин Чиликов

 

ДАМТН за взрива в Сапарева баня: Не извършваме технически прегледи на оборудване под налягане, ако разследващите преценят, ще ни извикат на проверка

 

В рамките на 1 месец имаше гръмнала газова бутилка в Сапарева баня, скъсани язовирни стени, два инцидента с асансьори в ден, няколко жертви, а ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) мълчи или в лицето на гл. секретар Валентин Чиликов казва, че не е компетентен. Къде е истината и какви адекватни мерки трябва да се вземат?, звънят на пожар с въпроси читатели на в. „Вяра”. Читателите посочват, че самият Чиликов пише в автобиографията си, че е инженер по технически надзор на съоръжения с повишена опасност и надзор на язовирни стени и съоръжения. „В деня след тагедията в Сапарева баня Чиликов заяви, че не е в неговата компетентност да каже дали са спазени изискванията при зареждането на бутилката. Иначе дава интервюта навсякъде по медиите и ще е асистент във ВТУ ”Тодор Каблешков” и ще преподава безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност – като не е компетентен, как ще преподава?”, питат читателите ни. Във вестник „Вяра” по остъпи официален отговор от ДАМТН относно въпросите на медията за инцидента с газова бутилка в Сапарева баня. Ето какво гласи той: „Уведомяваме ви, че постъпилите въпроси са в компетенциите на разследващите случая органи. Важно е да се подчертае, че ДАМТН чрез инспекторите от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ не извършват технически прегледи на транспортируемо оборудване под налягане, те се осъществяват от нотифицирани лица, получили лиценз чрез Европейската комисия. Бутилките за съхранение на пропан-бутан не са съоръжения с повишена опасност (СПО) по смисъла на чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Те са транспортируемо оборудване под налягане, което трябва да съответства на разпоредбите на ADR, RID и ADN. Инспекторите на агенцията могат да вземат участие в проверка на случай като този в гр. Сапарева баня само при преценка от страна на разследващите органи, като тогава огледът се извършва съвместно с тях. Инспекторите на Главна дирекция „Надзор на пазара“ към ДАМТН извършват само и единствено проверки на пуснатите и предлагани в магазинната мрежа газови бутилки за съответствието им с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируемо оборудване под налягане (обн. ДВ, бр.78/2011 г., НСИОСТОН) и изискванията на приложения I (ADR), II (RID) и III (AND) за превоз на транспортеруемо оборудване под налягане съответно по шосе, с железопътен превоз и по водни пътища”.

Започнаха масирани проверки в страната за спазване на изискванията при пълнене на бутилки с газ за домашно ползване от ДАМТН. Основна причина за инциденти с газови бутилки е тяхното препълване. Експертите съветват да не използвате бутилки, които не са преминали технически преглед. Проверките се извършват с така наречените „тайни клиенти”. Контролът е по сигнали на граждани, които са съобщили в агенцията за незаконно пълнене на бутилки. Мнимите клиенти отиват и зареждат газ на избраната станция, а инспекторите наблюдават сделката. След предаване на парите започва проверка дали има нарушения.

На пазара има няколко различни вида бутилки – туристически (по-малки, обикновено червени на цвят, между 5 и 10 л), битови (между 10 и 27 л, най-често сини на цвят) и промишлени. Върху всяка бутилка има текст с важна информация. Отбелязана е вместимостта – обемът на бутилката трябва да се запълва най-много до 80%. Посочено е и теглото на бутилката, когато е празна – така може да се определи с претегляне дали в нея има газ, или не. Има и знак дали тя е изпитана и отговаря на стандарта. Всяка бутилка може да се използва 10 години, преди задължително да бъде проверена. В никакъв случай потребителите не бива да се опитват да ремонтират сами бутилките и при поява дори на повърхностна корозия по корпуса им трябва да се спре употребата им и бутилката да се занесе в пълначните станции, където има сертифициран персонал. Газовите бутилки задължително се пълнят в определени пунктове, а не на газстанциите за колонките за автомобилните газови уредби (АГУ). Специалистите не препоръчват да се купуват газови бутилки втора употреба.