Дъбовата процесионка нападна гори на площ от 5000 декара

Масово разпространение на вредителя дъбова процесионка е установено в района на „ДГС Пирдоп” – териториално поделение на Югозападното държавно предприятие. Нападнати са дъбови гори на площ от 5000 декара в землищата на селата Буново и Смолско, община Мирково, Софийска област. Видът живее в наподобяващи паяжини гнезда, разположени в основата на дърветата. Гъсениците не причиняват сериозно обезлистване, но са силен алерген. Дългите им бели косми предизвикват обриви при попадане върху кожата на хората, затруднено дишане и могат да доведат до алергичен шок. Същата реакция се получава и при допир с гнездата.

За информиране на туристите и гражданите „ДГС Пирдоп” ще постави специални табели в масово посещаваните райони. Всички стопански дейности в нападнатия район е необходимо да се извършват с изключително внимание и с предпазни защитни средства, като се избягва контакт с гъсеничните гнезда.

Експертите от Лесозащитна станция – София очакват популацията от дъбова процесионка да затихне догодина.