Дупничанката Мая Сотирова стана съавтор на учебник по български език и литература за 2. клас

Дупничанката Мая Сотирова е сред авторите на нов учебен комплект по български език и литература за 2. клас. Oстаналите трима автори са Ст. Здравкова, Р. Влахова и К. Бозаджиева.

Комплектът, както и останалите учебници за 2., 6. и 8. клас на издателството, са одобрени на първи етап от Министерството на образованието и науката. Процедурата продължава във втория си етап, в който учителите ще направят своята оценка и избор.
„Направихме комплекта с любов и със сърце и вярваме, че това се вижда още от първите страници. Очакваме оценката на учителите – обективна, независима и ориентирана към потребностите на съвременния ученик”, споделя Сотирова. Тя беше преподавател в бившия педагогически колеж в Дупница, сега преподава в ЮЗУ-Благоевград.