Експерти от община Разлог разработват Стратегия за партньорство в сферата на образованието с македонската община Гьорче Петров

 

 

Партньори от България и Македония взеха участие в 5-дневно краткосрочно обучение, което се проведе в община Гьорче Петров, Македония, в изпълнение на проект „Изпълнение на образователни методи – “учене чрез правене” при обучението за оползотворяване на слънчевата енергия в основните училища”, съфинансиран по програма „Erasmus +”. По време на обучението експерти от общините Разлог и Гьорче Петров работиха по създаване на Стратегия за партньорство между двете общини в сферата на образованието. Основен акцент в стратегическия документ е поставен върху обмяна на добри практики и дългосрочно сътрудничество между двете общини. Това е второто обучение, което се проведе по проекта и има ключова роля за изпълнението на проекта. Участие в него взеха и учители от ОУ „Св. Паисий Хилендарски” – с. Баня, България, и ОУ „Мирче Ацев” – Скопие, Македония, които преминаха практическо и теоретично обучение за възобновяемите енергийни източници. Бяха демонстрирани модули на фотоволтаични и термални колектори, както и процесът на използване на слънчевата енергия за производство на ток, затопляне на вода и отопление. В рамките на проекта в двете училища активно се работи по създаване на подходящ подход за практическо извънкласно обучение на учениците за използване на възобновяемата енергия. Проектът е едно чудесно начало за децата и младежите, които могат да научат повече за слънчевата енергия и да растат по-информирани за жизненоважната роля на слънчевите панели в променящия и зависим от електрическата енергия свят, коментират участниците в обучението.