Евростат: Цената на тока в България е близо два пъти по-ниска от средната в Европа

 

Цената на електроенергията през първата половина на 2017 г. е била най-ниска в България (по-малко от 10 евро за 100 квтч) и най-висока в Дания и Германия (над 30 евро за 100 квтч), отчита анализ на Евростат, цитиран от БТА.

Данните сравняват цените на електроенергията в страните на ЕС между първите шест месеца на 2016 г. и същия период на тази година, като отчитат леко намаляване от 0.5 на сто за полугодието на 2017 г.

Средният показател на цената на еленергията в ЕС-28 е 20.4 евро за 100 квтч, показва европейската статистика, което е близо два пъти повече от цената на тока у нас в момента.

Страната ни поддържа и сравнително най-ниски цени на природния газ сред държавите-членки на ЕС за първото полугодие на годината – около 3.3 евро, като по този показател пред нас е само Румъния – 3.2 евро.

Природният газ у нас е намалял с около 10 на сто в сравнение с първите шест месеца на миналата година, като най-голямо намаление за този период е отчетен в Хърватия – минус 17%, Португалия – минус 15% и Литва – минус 11%. Средната му цена в ЕС е 5.8 евро на 100 киловатчаса.

Най-високи са цените на природния газ в Швеция (12 евро), Дания, Португалия и Холандия (по около 8 евро) и др.

Данъците и таксите в ЕС представляват средно над една трета (37%) от цената на електроенергията, начислена на домакинствата през първата половина на 2017 г. и около една четвърт (26%) от цената на природния газ, отчита Евростат.

За страната ни данъците и таксите за електроенергия и природен газ са около 17 на сто, което обяснява и сравнително ниските им цени за домакинствата, показват данните от анализа.

При съседите ни цената на електроенергията за 100 квтч е както следва: Румъния – 12 евро, Сърбия – 6.6 евро, Гърция – 19.4 евро, Македония – 8.2 евро, Турция – 10.5 евро. Цените на природния газ за 100 киловатчаса при съседите ни са както следва: Румъния – 3.2 евро, Гърция – 5.6 евро, Сърбия – 3.2 евро, Македония – 4.8 евро, Турция – 2.6 евро.