Инж. Христо Рътаров от Рельово поиска от кмета на Самоков Владимир Георгиев отчет на изразходваните суми за строителните обекти в община Самоков

Владимир Георгиев

Общественикът Христо Рътаров от самоковското с. Рельово поиска отчет от кмета Владимир Георгиев за времето на мандата му от 6 години какви са сумите за приведените в експлоатация строителни обекти в общината. Рътаров съобщи за „Вяра“, че преди дни е входирал писмено заявление до кмета на Самоков Владимир Георгиев. Той настоява да му бъде предоставена  следната обществена информация: „Г-н Георгиев, моля да ми бъде предоставен достъп до следната обществена информация: Подробен списък на предадените и въведените в експлоатация  строителни обекти на територията на община Самоков за времето от 2011 до 2017г., възлагани за изпълнение от община Самоков и финансирани чрез средства от Републиканския бюджет, средства от Европейския съюз. Изпълнители на строителни обекти по договор, както и евентуалните подизпълнители. Стойност на строителния обект по договор и при предаването му за експлоатация“, прочете молбата си Рътаров. Той уточнява, че след получената информация, след обстоен анализ ще бъде използвана за получаване на по-пълна представа за ефективността от работата на общинското ръководство в областта на строителството на територията на община Самоков.