Кметът Икономов представи устойчивостта на Банско по 5 реализирани проекта в Регионален съвет за Югозападен район

 

Устойчивост по пет проекта, реализирани през изминалия програмен период на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., представи община Банско на проведеното в курорта заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район.

„Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм”; „ВЕИ и ЕЕ в общинска образователна инфраструктура в гр. Банско и гр. Добринище”; „Корекция на река Глазне в гр. Банско – І етап, община Банско”; „Подкрепа за развитието и диверсификацията на туристическите атракции на община Банско” са проектите, които местната администрация успешно е защитила, реализирала и доказала устойчивостта, т.е. ползите от реализираните мерки, след като е приключила финансовата помощ.

Домакинът, кметът Георги Икономов, взе участие в заседанието, ръководено от областния управител на област Перник – Ирена Соколова. Обсъдени бяха още проектите в процес на реализация по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на територията на Югозападен район, както и приоритетите на социалната политика, реализирани чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. и други програми на Министерството на труда и социалната политика.