Кметът Камбитов: Извозването на боклука на Благоевград до депото в Разлог е временно решение, искаме помощ от държавата, за да няма фалити

Кметът Камбитов

Таксата за битови отпадъци няма да бъде повишена, новата съветничка Янка Шейтанска измести Александър Стойков от комисията по образование

Извозването на боклука на Благоевград до депото в Разлог е временна мярка, но таксата за битови отпадъци няма да бъде повишена. Това заяви на извънредна ОбС сесия кметът Атанас Камбитов.

ОбС съветниците гласуваха актуализация на Програмата за управление на отпадъците на община Благоевград.

На заседанието стана ясно, че община Благоевград направи поредната стратегическа стъпка за решаване на въпроса, свързан с изграждане на Регионалната система за отпадъци в село Бучино, отговаряща на европейските стандарти. Съгласно изискванията сегашното депо трябва да спре да функционира на 31 декември, а до изграждане на новото отпадъците ще бъдат извозвани в Разлог. Кметът Камбитов заяви, че това е временна мярка и че очаква държавата да направи необходимото, за да не се допусне фалит на общините в сдружението.

Янка Шейтанска

„Правителството на Бойко Борисов винаги подхожда адекватно и е показало отношение към Благоевград, затова нямам съмнение и се надявам, че и в тази конкретна ситуация държавата ще ни помогне“, отбеляза д-р Камбитов. Той допълни, че няма да допусне повишаване на таксата за битови отпадъци.
На извънредно заседание на ОбС съветниците гласуваха актуализация и на Програмата за управление на отпадъците на община Благоевград за периода 2015-2020 г. „Актуализацията се налага, защото общината е директен бенефициент по ОП „Околна среда ‎2014-2020 г“. Ние кандидатстваме по две процедури. Едната е за изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране, а другата процедура е за изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци. Общата стойност на двете инсталации е около 40 млн. лева“, поясни кметът Камбитов.
Община Благоевград в партньорство с общините от Регионалното сдружение за управление на отпадъците ще кандидатства и с „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битовите отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда ‎2014-2020 г.“ Проектът цели да гарантира, че всички постъпващи битови отпадъци на територията на община Благоевград ще бъдат обработвани и третирани по безопасен за околната среда начин.
Община Благоевград вече има избран изпълнител за изграждане на Регионалната система за управление на отпадъците, в случай че няма обжалване, се очаква депото да бъде готово до август следващата година.

Същевеменно Янка Шейтанска положи клетва като общински съветник на мястото на Стефчо Гръчки от Партията на зелените, който се отказа от поста си и подаде оставка с мотив, че имал много ангажименти. Шейтанска влиза с комисиите по жилищна и социална политика, за децата, младежта и спорта, туризма и др. Тъй като Янка Шейтанска е педагожка по професия, влиза в комисията по образование на мястото на Александър Стойков, който преминава в комисията по строителство.