Община Дупница прави нов конкурс за управител на “Дупница Транс”, единствената кандидатка Десислава Симонова не стигна до „събеседване”

Комисията, провела конкурса.

 

Оценката на комисията е 3,10, условието за допускане до трети кръг бе минимална оценка от 4,50, обясни председателят Йордан Йорданов

 

“Дупница Транс” ЕООД остана без шеф след конкурса за избор на управител на общинската фирма. Утвърдената от Общинския съвет комисия в състав Йордан Йорданов (ГЕРБ) – председател, Ивайло Петров (БСП) – секретар, и членове Ивайло Шаламанов (Народен съюз), юристката Ирина Янакиева и Александър Паризов – началник-отдел “Транспорт” в община Дупница, не е избрала управител.

Десислава Симонова

В конкурса е участвала само една кандидатка, която не е покрила изискванията.
„До крайния срок за подаване на документи – 20.10.2017 година, бе входирана една кандидатура на Десислава Симонова. В открито заседание и в присъствието на кандидата комисията отвори документите, които отговаряха на условията, и тя бе допусната до втори кръг – разглеждане на стратегия за развитието на “Дупница Транс”. “Оценката на комисията за кандидата е 3,10 и тя не достигна за провеждането на третия етап – събеседване. По наредба условието за допускане до трети кръг бе минимална оценка от 4,50”, заяви председателят Йорданов.
Комисията ще предложи на ОбС да прекрати процедурата и насрочи нова дата за повторно провеждане по избор на управител. “Дупница Транс” ще поеме изпълнението на градския транспорт по линия 5, която трябва да стартира от есента на идната година и е част от проекта “Интегриран градски транспорт”.