Община Разлог подмени основен водопровод на ул. „Изворите”, стартира изкърпването на улицата

 

 

Община Разлог извърши изграждане на нов водопровод по ул. „Изворите“. Поставени са нови полиетиленови тръби с дължина над километър и диаметър 140 мм. Водопроводът на ул. „Изворите“ е един от основните в града и захранва голяма част от сградите в Разлог. След приключване изграждането на водопровода община Разлог стартира изкърпване на уличната настилка. Предстои изкърпване и на повредената асфалтова настилка и в населените места в общината. Ремонтните дейности се извършват с цел осъвременяване на водопроводната мрежа.