Община Разлог проведе кампанията по събиране на опасни битови отпадъци

Жителите на Разлог и населените места имаха възможността да изхвърлят опасните битови отпадъци от домовете и офисите си в осигурените от община Разлог мобилни събирателни пунктове.  На пунктовете освен предаване на отпадъците жителите получиха и пояснения за целта на разделното събиране на опасни битови отпадъци. Служители от община Разлог разясниха какво трябва да се предприеме при счупване на живачен термометър в дома, както и идентифицирането на опасни материали и отпадъци.     След приемането на опасните битови отпадъци в мобилния събирателен пункт се транспортират директно до специална площадка, където се извършва последващото им третиране.