От 2018 г. въвеждат единен електронен стикер за технически преглед, отнемат регистрации, наказват превъртането на километража

 

Служебно да се прекратява регистрацията на превозно средство, когато по време на периодичен технически преглед се установят опасни неизправности. Това реши парламентът с промени на първо четене в Закона за движението по пътищата.

Регистрацията на превозното средство ще се възстановява също служебно след успешно преминаване на технически преглед, е предвидил вносителят – Станислав Иванов от ГЕРБ.

Разширява се обхватът на превозните средства, които подлежат на периодични технически прегледи, до най-рисковата група – двуколесните и триколесните превозни средства и високоскоростните трактори. Техническите прегледи ще обхващат и мотопедите, и превозните средства с атракционна цел.

От началото на следващата година ще има единен електронен стикер за технически преглед. В момента те са два – един от КАТ при първоначалния преглед и втори от ДАИ – за годишния технически преглед.

Техническите прегледи вече ще са в зависимост от категорията, а не от вида на превозното средство. Предвижда се също удостоверенията за техническа изправност да се признават взаимно в случай на пререгистрация на вече регистрирано в друга страна – член на Европейския съюз, превозно средство. Други текстове задължават да се регистрират показанията на километропоказателя на превозното средство за пробег при всеки технически преглед. При прехвърляне собствеността на МПС с писмен договор в него ще се записва показанието на километража му към деня на продажбата. В тази връзка са предвидени и санкции, които ще се налагат на лице, което манипулира и/или измени показанията на километража.

Въвежда се изискване за допълнителни технически прегледи, когато превозното средство е временно спряно от движение поради неизправност, възникнала след произшествие и засегнала някой от основните елементи, свързани с безопасността на превозното средство.

Промени въвеждат по-строг контрол върху работата на контролно-техническите пунктове. Съгласно тях контролните органи ще могат да извършват повторни проверки на техническата изправност на превозните средства.

Георги Свиленски от “БСП за България” цитира становище на МВР, според което приемането на промените ще нанесе щети на министерството от общо 2,635 млн. лева без ДДС. Причината е, че заради въвеждането на унифицирания стикер МВР трябва да смени всички изработени, поръчани и платени досега стикери. Свиленски попита и къде в европейската директива пише, че мотопедите също трябва да ходят на преглед.

 

снимка

Разширява се обхватът на превозните средства, които подлежат на периодични технически прегледи.