Професор Чаплински от Варшавския университет изнесе лекция за международното право пред студенти от ЮЗУ

dav

Проф. д-р Владислав Чаплински, ръководител на катедра “Международно право и европейско право и администрация” във Варшавския университет в Полша, бе гост на Правно-историческия факултет към Югозападния университет. Проф. Чаплински се срещна със студенти от специалностите „Международни отношения“ и „Право“, които с интерес слушаха публичната лекция, посветена на ролята на международния обичай в международното публично право. Професорът от Варшавския университет бе представен на аудиторията от зам.-декана на факултета – доц. д-р Николай Марин.

dav

Проф. д-р Владислав Чаплински е член на законодателния съвет към министър-председателя на Република Полша за периода 1999-2006 г.;  автор е на учебници по международно публично право и право на Европейския съюз.