Референдумът за златодобива в Трън мина границата на валидност, хората затруднени с формулирането на въпроса

 

Провеждащият се референдум в Трън мина минималния праг от 40%, за да бъде признат за валиден. Към 15 часа вчера гласа са си дали 41% от жителите на общината. Те отговарят с “да” или “не” на въпроса “Против ли сте община Трън чрез Общинския съвет да одобрява устройствени планове, определящи територии за добив и обработка на метални полезни изкопаеми?”. До допитването се стигна след инвестиционното предложение на „Евромакс Сървисис” ЕООД от групата на “Асарел – Медет”, което предвижда добив и преработка на златно-сребърни руди. То доведе до социално напрежение в региона. След като се разбра за него, бяха сформирани два инициативни комитета. Единият в подкрепа на златодобива, а другият – против. Πoддpъжницитe на златната мина смятат, че тя ще развие икономически региона. Πpoтивницитe пък смятат, че тя ще увреди природата и водата на трънчани. Формулировката на въпроса затруднява много от местните хора, повечето от които са възрастни. Проблем с „разчитането” обаче срещат и част от по-младите, имащи право на глас в самия Трън – роми с ниско или никакво образование, които въобще не разбират какво точно ги питат и мнозина отговарят, че ще грасуват напосоки или както им кажат.