С 1 645 987,00 лв. санират сградите на полицията в Благоевград, ръководителят инж. Ангел Даилов: Ще се осигури достъп на хора с увреждания, срокът е 12 месеца

Присъстваха зам.-кметът Зорница Кралева, зам.-кметът инж. Емилия Тунева, инж. Ангел Даилов и др.

Това е поредният проект на община Благоевград, имаме опит, заяви зам.-кметът Зорница Кралева

 

С 1 645 987,00 лв. ще бъдат обновени сградите на полицията в Благоевград. Това стана ясно на представянето на проекта „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и Първо РПУ – Благоевград”. Това е поредният проект на община Благоевград, който се реализира по ОП „Региони в растеж“ ‎2014-2020. На събитието присъстваха заместник-кметът на община Благоевград по европейски проекти и програми Зорница Кралева, заместник-кметът по строителство и сигурност инж. Емилия Тунева, инж. Ангел Даилов, ръководител на проекта, представителят на ОД на МВР-Благоевград Валери Георгиев, Силвия Колева, юрист по проекта, представители на община Благоевград, граждани. „С изпълнение на дейностите ще бъде постигнато подобряване на енергийната ефективност в съществуващия сграден фонд, ще бъде удължен животът на сградите на интервенция, ще бъде осигурен достъп до качествени услуги и др. Срокът за изпълнение е 12 месеца. Общата стойност на проекта е ‎1 645 987,00 лв.“, каза инж. Ангел Даилов. Проектът се реализира в резултат на подписано партньорско споразумение между община Благоевград и Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. Ръководителят на проекта инж. Ангел Даилов поясни, че осигуряването и улесняването на достъпа до сградите на хората с увреждания ще се осъществи чрез изграждане на необходимите специализирани съоръжения. За изпълнение на целите, заложени в проекта, ще се извършат строително-монтажни работи, свързани с изолация на външни стени, изолация на покрив, подмяна на дограма, подмяна на отоплителната инсталация и подмяна на осветителни тела, в резултат от изпълнението на които в сградите ще се достигне клас енергопотребление „В“. С осъществяване на настоящия проект ще се изпълнят местните политики за устойчиво градско развитие, повишаване качеството на живот, постигане на екологично равновесие и спазване на европейските изисквания и стандарти за интелигентни градове. В края на първата пресконференция по проекта заместник-кметът Зорница Кралева заяви, че се надява, че ще се постигне 100% резултат до края на програмния период. „Имаме достатъчно опит в изпълнението на проекти. Надяваме се, че ще приключим проекта в срок и вярвам, че по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, заложени в Инвестиционната програма на община Благоевград за реализацията на ИПГВР – Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.,  ще реализираме проектите до средата на 2018 г.“, каза още зам.-кметът Кралева.